Kontakt

Har du spørsmål? Fyll ut skjemaet nedenfor så kontakter vi deg så snart vi kan!

Eller ring oss

Entreprenører

Med BIM får byggebransjen en metode som gjør det enklere å samle inn og bruke informasjon gjennom hele byggeprosjektet.

Entreprenører kan øke konkurransekraften med VDC-prosjektering, der BIM- og lean-baserte arbeidsforløp støttes av skybaserte løsninger. Skyløsningene vil i sin tur effektivisere samarbeidet mellom arkitekter, prosjektmedarbeidere, bestillere og samtlige aktører på byggarbeidsplassen.

 

Skybaserte løsninger og BIM

Fordi byggeprosjekter blir stadig mer komplekse og omfatter stadig flere prosjektinteressenter som dessuten må holdes oppdaterte gjennom hele byggeprosessen, er effektive prosesser av største betydning.

Den største fordelen med skybaserte løsninger og BIM er at alle prosjektmedlemmer får tilgang til samme oppdaterte informasjon gjennom hele prosjektet. Dermed blir det enklere å synkronisere arbeidet mellom de ulike aktørene i byggeprosessen. Alle kan håndtere og få tilgang til prosjektdata, uten selv å ha tilgang til avanserte og dyre programverktøy.

Takket være muligheten for å spore alle problemer og oppståtte spørsmål, øker sikkerheten i produksjonsprosessen (HMS), samtidig som endringshåndteringen forenkles. Man kan dessuten være sikker på at alle har tilgang til informasjonen hvor som helst og når som helst, både online og offline.

Å ha tilgang til korrekt og oppdatert informasjon innebærer også at det blir enklere å planlegge, budsjettere og skaffe seg en oversikt over kostnadene allerede tidlig i prosjektet. Det blir også enklere å kontrollere levert utstyr og igangkjøring, noe som er avgjørende fordeler ved overlevering til bestilleren

 

Let Your Ideas Shape the Future - kontakt oss!