Kontakt

Har du spørsmål? Fyll ut skjemaet nedenfor så kontakter vi deg så snart vi kan!

Kjøretøy og transport

Driv utviklingen fremover.

Den globale kjøretøy- og transportbransjen vil møte en rekke nye utfordringer i årene som kommer. For å sikre en mer bærekraftig fremtid må bransjen ta tak i problemstillinger som aldrende transportinfrastruktur, strengere utslippsregler og stadig mer statlig innblanding og regulering.

På kjøretøyfronten er hybrid- og elbiler blitt stadig mer populære på bekostning av tradisjonelle kjøretøy. I tillegg har forbrukernes etterspørsel etter spesialfremstilte produkter økt, i likhet med kravet om å få se kjøretøyet allerede før det går i produksjon.

Kvalitetsstyring er uhyre viktig for dagens bedrifter i transportsektoren, på samme måte som støtte for bransjespesifikke standarder og metoder som blant annet IRIS og 8D er viktige faktorer i bedriftenes forretningsløsninger. For å minimere risikoen for å fremstille produkter som ikke holder mål, må man være nøye med å følge alle kvalitets- og sikkerhetsforskrifter gjennom hele produktets livssyklus. Det stiller naturligvis også høye krav til håndtering av data og støtteprosesser.

Som regel er det et stort team som jobber med funksjonell design og utvikling av moderne motor- og transportkjøretøy, med representanter fra flere ulike grener som sikkerhetsvurdering, visualisering, kjøretøydynamikk, elektronikk og holdbarhet. Dessuten benyttes det komplekse komponenter i alt fra prosjektering og utforming til selve produksjonsprosessen, noe som krever en kombinasjon av flere ulike verktøy og teknikker.

La de innovative ideene dine forme fremtiden - kontakt oss for å legge til Symetri i verdikjeden din.

Asmund Amundlien,
Asmund Amundlien E-postasmund.amundlien@symetri.com Telefon+47 909 80 660