Autodesk Vault won't start after Windows Update

Autodesk Vault won't start after Windows Update

A few days ago Microsoft started to share a Windows Update that affects a lot of computer security settings.
If this update is installed on a server that has Vault Server installed, you may not be able to login and the following error message may appear on your computer:

"Vault Basic 201x could not find the Data Management Services on ...[SERVERNAME]"

"Vault Workgroup 201x could not find the Data Management Services on ...[SERVERNAME]"

"Vault Professional 201x could not find the Data Management Services on ...[SERVERNAME]"

Should the issues occur please see below the articles on how to fix this issue on Autodesk Knowledge Base:

https://knowledge.autodesk.com/support/vault-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Error-could-not-find-the-Data-Management-Services-on-SERVERNAME-in-Vault-Step-10.html

Blogg

Infraworks og BIM modeller gjennom hele prosjektet, del 1

17 januar 2022

Del 1 setter søkelys på arbeidsmetodikk i tidligfase av et infrastrukturprosjekt. Dette er noe som blant annet utbyggere, rådgivere eller entreprenører kan dra god nytt av. Til dette arbeidet i en tidlig idéfase, kan det være fordelaktig å benytte Autodesk Infraworks.

Lær mer