BIM Collaborate Pro – utnytt mulighetene, både internt og eksternt

Mange selskaper har allerede investert i Autodesk Construction Cloud (ACC) for skybasert samhandling under prosjektering, men utnytter det kun til samhandling på modellnivå. 

BIM Collaborate Pro – utnytt mulighetene, både internt og eksternt

Det brukes mye tid på å distribuere informasjon. Ansvar og risiko for at rett informasjon sendes til rett person på rett tidspunkt blir da liggende på prosjektledelsen.

Kan ansvar og risiko flyttes til den enkelte deltaker i prosjektet?

Mye av kommunikasjonen i prosjekt foregår på mail, Teams og andre kanaler. Hvilken verdi ville det hatt om all kommunikasjon foregår på samme plattform med full sporbarhet?

Hvordan foregår innsamling av FDV dokumentasjon i prosjekt? Ofte er det i et eget verktøy på utsiden av selve prosjektet.

Hvilken verdi ville det hatt om det bygges opp med godkjenningsrutiner på samme plattform og da enkelt kan overleveres digitalt sammen med resten av prosjektdokumentasjonen?

I mange prosjekter er det fortsatt et krav om leveranse av tegninger, og det produseres tegninger som ligger åpent i en mappestruktur. Hvor mye tid kan spares om alle godkjente tegninger er tilgangsstyrt tilgjengelig i siste versjon, på samme sted som modell? Og all prosjektdokumentasjon er filtrert slik at man ser kun det man har behov for.

BIM Collaboration Pro, samhandling

Må tegningene være PDF eller er det viktigste at tegningene er lett tilgjengelig for de som har behov uavhengig av hvor de er?

Hva om du slipper å printe/eksportere tegninger, de bare dukker opp i prosjektet!?

Vi gjennomgikk dette teamet i BIM-timen 23.09.22. Se BIM-timen for å lære mer om bl.a.:

  • Hvordan samle all dokumentasjon i et byggeprosjekt på ett sted?
  • Hvordan spare mye tid med for eksempel å få alle godkjente tegninger tilgangsstyrt og tilgjengelig i siste versjon, på samme sted som modell?

Tenker du at du har lyst å forbedre dine kunnskaper innen BIM, snakk med oss om kurs!

Blogg

Power BI: visualiser og del data

25 august 2023

Integrer ACC med Power BI og lag interaktive visualiseringer og rapporter. Få innsikt i bl.a. prosjektstatus, budsjetter, tidsplaner og andre viktige data for byggeprosjektet.

Lær mer