Knytte 3D og symbol, VVS og Elektro

Custom Families

Tungt å editere og lage Revit objekter?

Det kan i Revit være tidkrevende å opprette nye objekter i familie editoren, med vår nye funksjon kan du enkelt opprette nye objekter og sette sammen 2D og 3D symbol.

Custom Families

Create Custom Families lar deg jobbe med objekter på en enklere måte og lar deg sette sammen 2D og 3D objekter til en samlet familie.

       bilde fra funksjon i Create Custom Families, knytte 2D og 3D 

  1. Gi navn
  2. Velg hvilken kategori objektet skal ha
  3. Velg 3D objekt
  4. Sett inn connector og velg type
  5. Velg 2D symbol

Når alle kriterier er møtt kan man velge preview og se hvordan objektet vil se ut i både Plan visning (2D) og 3D visning.

 Custom Families, se hvordan objektet vil se ut i både Plan visning (2D) og 3D visning.

Når sammensettingen av 2D og 3D objekt er ferdig, kan du laste inn objektet i prosjektet ved å velge Place Family.

BIM-timen fredag 25. mars: Hvordan knytte 3D og symbol, VVS og Elektro Lær mer om temaet fra bloggen i BIM-timen 25.03.22 hvor Eirik vil vise dette i praksis Meld deg på BIM-timen