Kontakt

Har du spørsmål? Fyll ut skjemaet nedenfor så kontakter vi deg så snart vi kan!

Fortaco

Implementeringen av SOVELIA PLM har ført til bedre kvalitet og kontroll.

Fortaco sto overfor en solid utfordring da samarbeidet med Linkker skulle begynne. De måtte finne en programløsning som kunne integrere data fra begge bedriftene, forbedre kostnadseffektiviteten i virksomheten, få en rimelig avkastning på eksisterende investeringer, og sikre at den valgte systemløsningen kunne tilpasses fremtidige forandringer i virksomheten.

Målene ble også definert ut fra de ansattes perspektiv. Man ønsket rett og slett en allsidig løsning som både var brukervennlig og som kunne forenkle prosessene og øke produktiviteten. Hensikten var å forenkle rutineoppgavene i samtlige prosesser, fra design og produksjon til leveranse og ettermarked. Valget falt til slutt på SOVELIA PLM, og et samarbeid med Symetri ble innledet.

 

PLM gir bedre kvalitet og kontroll
De største utfordringene for bedrifter som produserer maskiner og utstyr, er som regel knyttet til produktivitet, kvalitet og leveringstid. Håndtering av produktdata er både tid- og kostnadskrevende og må derfor minimeres for at bedriftene skal kunne øke lønnsomheten. Prosessen med å finne en felles programløsning ble delt opp i flere steg, der det første steget gikk ut på å finne en fungerende løsning for håndtering av produktstrukturer og artikler, og å integrere eksisterende systemer med SolidWorks CAD og forretningssystemet SAP. På den måten kunne de etablere et stabilt grunnlag for produktutvikling og forenkle kommunikasjonen med produksjonsavdelingen. I neste steg implementerte de støtte for salg og ordrehåndtering.

”Implementeringen og utbyggingen av SOVELIA ble gjort i etapper, fordi vi ville sikre funksjonen i systemet og etablere et stabilt grunnlag som senere kunne utvides med flere funksjoner. Denne fremgangsmåten gjorde at virksomheten kunne fortsette som normalt under implementeringsfasen, uten unødvendig driftsstans.” Jani Erkkilä, prosjektleder hos Fortaco.

Åke Bø,
Åke Bø E-postake.bo@symetri.com Telefon+47 93 47 00 44
Ivar Rostad,
Ivar Rostad E-postivar.rostad@symetri.com Telefon+47 907 67 733
Jan Furnes,
Jan Furnes E-postJan.Furnes@symetri.com Telefon+47 91 17 71 77
Morten Øverby,
Morten Øverby E-postMorten.overby@symetri.com Telefon+47 48 22 88 33
Nora Sæterøy,
Nora Sæterøy E-postnora.saeteroy@symetri.com Telefon+47 41 52 22 04