BIM-timen

Hvordan utføre egenkontroll og mottakskontroll av IFC-filer i Solibri?

Hvordan utføre egenkontroll og mottakskontroll av IFC-filer i Solibri?

Alle fagdisipliner må kontrollere egne modeller før overlevering, men det er ikke alltid lett å vite hva man faktisk må kontrollere. I denne BIM-timen viser vi deg hvordan du velger riktig regelsjekk og tilpasser dem til dine behov for ulike byggeprosjekter. Her vil vi blant annet gå gjennom duplikat- og kollisjonskontroller, og vise hvordan du kan utføre regelsjekker på filer du mottar fra andre disipliner.

Når man mottar et oppdatert underlag fra en annen disiplin, får man som oftest også en endringslogg over hva som har endret seg siden sist. Det er ikke alltid at denne endringsloggen reflekterer alt som faktisk har skjedd. Ved å kontrollere det nye underlaget mot tidligere versjoner, kan du til enhver tid være sikker på at du har full oversikt over faktiske endringer.

 

Dato: 28. mai
Tid: kl. 12.00-12.30 

Vel møtt!

Events

BIM-timene i juni

25 juni 2021

Vi har mange spennende temaer på agendaen denne måneden, og vi er sikre på at du finner minst ett webinar som passer for deg.

[Learn more]
Events

BIM-Forum 2021: 31. august - 2. september

31 august 2021

Tradisjonen tro holder vi selvsagt BIM-Forum i år også. Til tross for at Norge gradvis åpner opp, har vi valgt å kjøre årets arrangement digitalt for å sikre at både du og vi holder oss innenfor trygge rammer. 

[Learn more]