TechTimen: Hva er Symetri Boost?

Få en dypere forståelse av bedriftens mål, utfordringer og problemer innenfor design og prosjektering med Symetri Boost

TechTimen: Hva er Symetri Boost?

Symetri Boost er en discovery prosess hvor målet er å få en dypere forståelse av bedriftens mål, utfordringer og problemer innenfor design og prosjektering, og deretter finne mulige løsninger som samsvarer med de identifiserte temaene fra bedriften.