BIM-timen

Hvordan utføre egenkontroll og mottakskontroll av IFC-filer i Solibri?

Hvordan utføre egenkontroll og mottakskontroll av IFC-filer i Solibri?

Alle fagdisipliner må kontrollere egne modeller før overlevering, men det er ikke alltid lett å vite hva man faktisk må kontrollere. I denne BIM-timen viser vi deg hvordan du velger riktig regelsjekk og tilpasser dem til dine behov for ulike byggeprosjekter. Her vil vi blant annet gå gjennom duplikat- og kollisjonskontroller, og vise hvordan du kan utføre regelsjekker på filer du mottar fra andre disipliner.

Når man mottar et oppdatert underlag fra en annen disiplin, får man som oftest også en endringslogg over hva som har endret seg siden sist. Det er ikke alltid at denne endringsloggen reflekterer alt som faktisk har skjedd. Ved å kontrollere det nye underlaget mot tidligere versjoner, kan du til enhver tid være sikker på at du har full oversikt over faktiske endringer.

 

Dato: 28. mai
Tid: kl. 12.00-12.30 

Vel møtt!