Tips and Tricks: Naviate Power & Process for Plant 3D

In order to get you up and going as fast as possible Symetri provides Autodesk Plant 3D together with the add-on solution, NAVIATE Power & Process that includes local industry symbol standards and pipe specs. We have made some Tips & Tricks videos around these solutions, so you can see how to work smarter in the Power & Process industry.
Tips and Tricks: Naviate Power & Process for Plant 3D

Model Export with Naviate Power & Process

How to fast and easy export Plant 3D models to 3D solid drawings with Naviate “Model Export”. Comes in handy when you want to share a 3D solid based Plant3D drawing for collaboration. .

Watch the video

Ortho Update with Naviate Power & Process

How to use the Naviate “Ortho Update” function to do a batch update of ortho drawings. Make your time-consuming updates overnight.

Watch the video

Property Manager with Naviate Power & Process

How and why to use and edit Naviate “Property Manager” in Plant 3D and P&ID. Also makes it possible for P&ID and 3D drawings to share the same design data.

Watch the video

Rename Copy Project with Naviate Power & Process

How and why you should use the “Naviate Rename Copy Project” function. Makes sure all folders, files and settings are copied to the new project.

Watch the video

Snap To Support with Naviate Power & Process

Tips & Tricks with the Naviate “Snap To Support”. A function that makes it possible to snap anywhere on a support.

Watch the video

COVID-19 UPDATE: Vi kan bistå med å sikre kontinuitet i din virksomhet

18.03.2020

Med koronaviruset (COVID-19) som påvirker samfunn, familier og enkeltpersoner rundt omkring i verden er det en vanskelig tid for oss alle. Her i Symetri forblir vår prioritering helse og velvære for våre ansatte og våre kunder. Vi er opptatt av å støtte deg og din virksomhet når du nå skal tilpasse deg de raskt skiftende omstendighetene.