Kontakt

Har du spørsmål? Fyll ut skjemaet nedenfor så kontakter vi deg så snart vi kan!

Har du det som kreves for å la ideene dine forme fremtiden?

Kontakt oss for å lære mer om BIM.

Dagens prosjekter krever bedre kvalitet, større presisjon og mer kontroll – og de skal naturligvis være miljømessig bærekraftige. For å ligge et steg foran konkurrentene må ledende aktører i bygg- og anleggsbransjen stadig søke nye måter å øke effektiviteten på, redusere ressursforbruket og forbedre kvaliteten på arbeidet de utfører.

De siste årene er arkitekter og ingeniører blitt stadig bedre på å utnytte mulighetene med BIM. Etter hvert som stadig flere entreprenører, huseiere og eiendomsforvaltere kaster seg på trenden og begynner å bruke BIM, øker også mulighetene for å optimere arbeidet i alle prosjektfaser i en bygnings livssyklus.


Med Symetri som partner har selskaper fra alle deler av bransjen klart å effektivisere arbeidsflyten, forenkle samarbeidet og øke sjansene for å ta bedre beslutninger tidligere i prosessen.


Med avanserte BIM- og BLM-løsninger kan samtlige prosjektinteressenter få tilgang til og jobbe med samme oppdaterte data, fra første skisse til prosjektet avsluttes. Deretter tilbyr Symetris løsninger for eiendomsforvaltning alt du trenger for at den daglige driften av en bygning eller eiendom skal bli så enkel og lønnsom som mulig.


Symetris løsninger og tjenester tilpasses alltid etter kundens behov og virksomhet. For å sørge for at du får maksimal avkastning på investeringen din, tilbyr vi også skreddersydde kurs og rådgivning direkte på arbeidsplassen, og du kan være trygg på at hjelpen alltid kommer fra dyktige og erfarne bransjeeksperter.

Hvordan kan Symetri hjelpe bedrifter i bygg- og anleggsbransjen med å øke lønnsomheten? Svarene finner du i presentasjonen vår!

Hvor mye vet du om BIM?

Les vårt kundereferansemagasin og sjekk ut kunnskapene dine sammenlignet med andre i bransjen - eller kontakt oss for mer informasjon.

Ta BIM-testen Ta kontakt med oss

Optimer arbeidet du gjør i løpet av en bygnings livssyklus! Les mer om hva vi kan tilby og se hvordan andre bedrifter bruker løsningene og tjenestene våre.

Optimer arbeidet du gjør i løpet av en bygnings livssyklus! Les mer om hva vi kan tilby og se hvordan andre bedrifter bruker løsningene og tjenestene våre.

Prosjektering og utvikling

Det er her alt begynner. Grunneieren beslutter hvordan et område eller en tomt skal brukes. For å ta velbegrunnede beslutninger er det viktig å ha korrekte data. Spørsmålene er mange. Bør det bygges boliger, kommersielle eiendommer eller skoler? Hvordan vil omgivelsene påvirkes dersom den planlagte byggingen gjennomføres? Vil området tåle en oversvømmelse? Hvor er det best å plassere et vindkraftverk?

Symetri har løsninger for webbaserte kart, oversiktsplaner, detaljplaner, infrastrukturprosjekter og laserskanning for veloverveide beslutninger.

Visulaisering forbedrer kommunikasjonen og sparer deg for tid i design- og konstruksjonsfasen.

Martin Saldert

Visualisation Expert, Symetri

Neste fase:

Konsepter og krav

Når grunneieren har bestemt hvordan flaten skal brukes, er det tid for neste fase – Conceptual & Requirement. I denne fasen analyserer man hvordan prosjektet skal realiseres. Som arkitekt, kravstiller eller annen aktør er det viktig å teste ulike varianter, simulere, beregne alternativer, gjennomføre konsekvensanalyser og formidle ideene på en effektiv måte.

Hos Symetri har vi løsninger og kompetanse som støtter deg tidlig i prosjektet. Vi leverer blant annet løsninger innen skissering, visualisering, simulering, planlegging av romfunksjoner samt energi- og miljøanalyse.

Hvis man vil opprettholde konkurransekraften, må man samarbeide med folk som har den nødvendige tekniske kunnskapen.

Angie Arroyo Mendez

BIM-manager og arkitekt hos A-Lab Arkitekter

Forrige fase:

Neste fase:

Design og konstruksjon

Segmentet Design & Engineering omfatter flere bransjer, noe som stiller høye krav til prosjektkoordinering. BIM hjelper prosjektgrupper å samarbeide effektivt og ta velbegrunnede beslutninger, takket være tilgang til intelligente 3D-modeller. Med BIM får alle interessenter tilgang til samme data, noe som betyr at alle kan arbeide parallelt og man kan utføre feil- og kollisjonskontroll på et tidlig stadium.

Hos Symetri sørger vi for at dere får tilgang til løsninger og kompetanse som kreves for at dere skal kunne levere prosjekter av høyeste kvalitet.

Ved å bruke Naviate Structure i kombinasjon med Revit reduserte vi den manuelle den manuelle arbeidstiden fra tre uker til 15 minutter.

Yngve Sælen

BIM Manager, SWECO

Forrige fase:

Neste fase:

Konstruksjon og produksjon

Byggeprosjekter har en tendens til å bli stadig mer komplekse og omfatte stadig flere prosjektinteressenter, noe som gjør effektive prosesser til en nødvendighet. Med BIM og skybaserte løsninger kan alle prosjektmedlemmer få tilgang til samme oppdaterte informasjon under hele prosjektet, hvor som helst og når som helst som helst, noe som gjør det enklere å synkronisere arbeidet.

Vi kan hjelpe med å forbedre planleggingen, koordineringen og kontrollen av et prosjekt fra start til slutt, slik at du kan samordne disipliner, løse konflikter og planlegge produksjonen optimalt.

Vi valgte BIMeye fordi vi så at vi med det kom til å redusere feilprosenten og for å spare tid ved å bruke app-metodikken.

Erik Hilmius

VDC- (Virtual Design Construction) spesialist, NCC

Forrige fase:

Neste fase:

Drift og vedlikehold

Å ivareta og opprettholde pålitelige data og dokumenter på en smart måte, er helt avgjørende for effektiv drift og forvaltning av eiendommer. Har du eiendomsdataene dine i orden, har du alle forutsetninger for å la dem jobbe for deg og virksomheten din. Hvis du mangler underlag, er laserskanning i 3D en uslåelig metode for å lage en nøyaktig kopi.

Hos Symetri gir vi deg hjelp og støtte til effektiv håndtering og sikring av all informasjon under eiendommens livssyklus, slik at du får en pålitelig og uavbrutt informasjonsflyt.

BIMeye Door Manager er virkelig et tidsbesparende verktøy innen eiendomsforvaltning.

Mikael Rimskog

Akademiska Hus

Forrige fase:

Neste fase:

Renovering og tilpasning

Hvis eller når en eiendom skal bygges om, renoveres eller tilpasses for ny virksomhet, må eieren ta stilling til hvilke investeringer som skal gjøres. Da underletter det enormt å ha orden på dokumentasjonen. Eiendommens stand må dokumenteres, og ofte kreves det at man utarbeider ny dokumentasjon og konstruksjonsgrunnlag, noe man for eksempel kan gjøre ved hjelp av laserskanning i 3D.

Hos Symetri har vi løsningene og kompetansen til å ta riktige avgjørelser i forkant av renoveringsprosjekter, for eksempel arkivtjeneste, laserskanning og simulering.

Vi holder på med å 3D-scanne alle våre eiendommer fra 70-tallet for å få nøyaktige, digitale data.

Ulf Viktorsson

Teknisk sjef, Botkyrkabyggen

Forrige fase:

Hvor mye vet du om BIM?

Les vårt kundereferansemagasin og sjekk ut kunnskapene dine sammenlignet med andre i bransjen - eller kontakt oss for mer informasjon.

Ta BIM-testen Ta kontakt med oss
Naviate_campaing_web.png Bim eye cmyk.png Autodesk_campaign_web.png