Kontakt

Har du spørsmål? Fyll ut skjemaet nedenfor så kontakter vi deg så snart vi kan!

Eller ring oss

Jan Tore Bugge,
Jan Tore Bugge E-postJan.Tore.Bugge@symetri.com Telefon+47 91 63 85 58
Åke Bø,
Åke Bø E-postake.bo@symetri.com Telefon+47 93 47 00 44

CQ Flexmon

En smartere måte å håndtere og analysere programlisenser på.

De fleste bedrifter har i dag en slanket organisasjon med effektive prosesser, der det stilles høye krav til mobilitet og best mulig utnyttelse av tilgjengelige ressurser. I slike kontekster er det naturligvis nyttig med bærbare PC-er, mobile lisenser og mulighet til å jobbe fra hvor som helst.

 

Ofte er vi svært prisbevisste når vi kjøper programlisenser, men har mindre kontroll med hvordan behovet svinger over tid. Det er kun få bedrifter som har en tydelig strategi for å analysere det faktiske behovet.CQFlexMon er et verktøy som hjelper deg med å få kontroll over bedriftens nettverksbaserte lisenser. Programmet kan brukes til å holde oversikt over tilgjengelige lisenser og få statistikk over brukere av ulike typer programvare. Slik informasjon er uvurderlig når man skal vurdere behovet for fremtidige investeringer.

 

Du kan få statistikk over hvor mange timer en bruker eller avdeling har benyttet en viss lisenstype i løpet av en bestemt dag, måned eller annen angitt tidsperiode. Den integrerte debiteringsmodulen bidrar til å sikre at fordelingen av lisenskostnadene blir så rettferdig som mulig. Programmet har også en modul som viser alle utlånte lisenser. For å forenkle administreringen av brukeropplysninger kan disse hentes direkte fra ActiveDirectory-databasen, om bedriften bruker dette.

 

CQFlexMon er modulbasert og enkel å tilpasse med ønskede funksjoner. Programvaren som skanner lisensene installeres på en server, og informasjonen hentes innen et forhåndsvalgt tidsintervall og lagres i en database (SQL). En klientprogramvare installeres på klientene som skal analyseres. All programvare som bruker lisensmotoren FlexLM/FlexNet kan håndteres i CQFlexMon.

 

Kontakt oss for mer informasjon.

Jan Tore Bugge,
Jan Tore Bugge E-postJan.Tore.Bugge@symetri.com Telefon+47 91 63 85 58
Åke Bø,
Åke Bø E-postake.bo@symetri.com Telefon+47 93 47 00 44