Kontakt

Har du spørsmål? Fyll ut skjemaet nedenfor så kontakter vi deg så snart vi kan!

Eller ring oss

Jan Tore Bugge,
Jan Tore Bugge E-postJan.Tore.Bugge@symetri.com Telefon+47 91 63 85 58

Naviate Landscape

Frigjør tid til å skape attraktive miljøer.

Naviate Landscape frigjør tid til å skape attraktive miljøer. Dette er et tilleggsprogram til Civil 3D for mer effektiv oppretting av korrekt dokumentasjon.

 

Terrengmodeller etter eget ønske

Naviate Landscape lar brukerne lage terrengmodeller helt etter eget ønske – ved hjelp av punkter, linjer, kurver og flater. Tilgjengelige punktdata kan importeres fra filer eller feltminner. Denne funksjonen effektiviserer arbeidet og minimerer risikoen for feil i inndata.

 

Mange redigeringsverktøy

Naviate Landscape gir deg effektive verktøy for redigering av alle typer modeller. Du har flere muligheter for rask og nøyaktig redigering, blant annet begrensning av laveste eller høyeste Z-verdi (for eksempel fjerne nullverdien), begrensning av den maksimale lengden til sidene i triangler og beskjæring av modeller med et begrensningspolygon. Modeller kan plasseres oppå hverandre, og det er mulig å redigere punkter og triangelsider enkeltvis.

 

Naviate Landscape omfatter også effektive verktøy for modellvolumberegninger. Du kan beregne volumet til hele terrengmodellen eller arealet innenfor begrensningspolygonet. Du kan også opprette differansemodeller, som kan brukes til å lage en fjellmodell ved hjelp av sonderingspunkter basert på eksisterende terreng. Du kan lage sjakt-/fylldiagrammer med utgangspunkt i det eksisterende terrenget og en foreslått ny modell. Sammen med redigeringsfunksjonene gir dette deg mulighet til å lage en modell der de nødvendige volumene på stedet tilsvarer utgravingsvolumene. Dette kan bidra til å redusere transport til og fra stedet og skåne budsjettet.

 

Mange presentasjonsmuligheter

Du kan presentere modeller på flere forskjellige måter alt etter hva som passer deg best, f.eks. ved hjelp av koter, triangler eller rutenett. Fremstillinger av vannavrenningsområder osv. kan også tilpasses. Du kan bruke ulike visninger av elementene i modellen, f.eks. vise koter i planvisning og rutenett i 3D.

Lag avanserte skråninger

Det er enkelt å lage skråninger i 3D som automatisk finner skjæringspunktet med modellen av det eksisterende terrenget langs en valgfri helning. Du kan også definere en fast lengde eller et gitt nivå for en skråning. Programmet har også en funksjon for volumberegning av skråninger. Nivåene kan justeres trinnvis til ønsket resultat oppnås. Du kan f.eks. også justere høyden til en parkeringsflate automatisk for å finne massebalansen for flaten og dens skråninger.

 

Visualisering i Naviate Landscape

Modeller og skråninger opprettes i 3D. Du kan legge til eksterne materialer til objekter og bakgrunnsbilder for virkelighetsnær visualisering uten å måtte gå ut av Naviate Landscape. Disse funksjonene kan brukes i sol- og skyggestudier og presentasjoner – både som stillbilder og levende bilder.

 

 

Om Naviate®:
Naviate er en heldekkende nordisk produktportefølje fra Symetri som inneholder løsninger for brukere av Inventor, Revit, Civil 3D, AutoCAD P&ID og AutoCAD Plant 3D fra Autodesk. Løsningene baseres på ønsker fra våre kunder og består av seks hovedelementer: Tools (programmerte funksjoner), Library (laget av generisk eller spesifikt innhold), Configuration (maler og databaser), Interaction (utbytte av informasjon  mellom plattformer og formater), Methods (effektivisering av prosesser) og Community (forum for håndtering av brukerspørsmål).

Kontakt oss for mer informasjon.

Se gjerne vårt kurstilbud nedenfor.

Jan Tore Bugge,
Jan Tore Bugge E-postJan.Tore.Bugge@symetri.com Telefon+47 91 63 85 58