Kontakt

Har du spørsmål? Fyll ut skjemaet nedenfor så kontakter vi deg så snart vi kan!

Eller ring oss

Per Ole Otterness,
Per Ole Otterness E-postper.ole.otterness@symetri.com Telefon+47 41 55 64 54

Naviate Road

Utfør rutineoppgaver raskere og unngå feil.

For norske veikonstruktører

I Civil 3D kan du arbeide med dynamiske 3D-modeller der ulike objekter er knyttet sammen. Naviate Road gir deg mulighet til å utnytte disse funksjonene fullt ut ved å tilby både norske og skandinaviske standarder som effektiviserer arbeidet både i nasjonale og internasjonale prosjekter. Du får også en rekke tilpasningsbare verktøy som gjør arbeidsflytene dine mer effektive. Takket være dynamiske tilknytninger mellom objekter oppdateres objekter automatisk når det foretas relevante endringer – i alle visninger. En endring i plantegningen vil for eksempel automatisk gjenspeiles i profiltegningen. Du unngår unødig dobbeltarbeid og faren for feil knyttet til dette. Du kan i stedet bruke den sparte tiden til å analysere ulike alternativer for å finne den optimale løsningen.

 

Plangeometri tilpasset dine behov

Naviate Road tilbyr flere tidsbesparende plangeometrifunksjoner. Veilinjer opprettes grafisk eller parametrisk med faste, løse eller flytende komponenter. Du har tilgang til dynamisk linjekonstruksjon, inkludert avansert konstruksjon av klotoidemodeller. Du har også mulighet til å tilpasse regler for plan-/profilkonstruksjon for å sikre samsvar med myndighetskrav. Det kan opprettes regler for minsteradius, vridning, overgangskurver og lengder for forbikjøring, stopp og frontlys. Stiler i Naviate Road styrer utseendet til ulike linjesegmenter, seksjonsmarkeringer og tangeringspunkter. Naviate Road gir også mulighet for automatisk konstruksjon av veikryss der veiprofiler for begge veiene sikrer at de krysser hverandre perfekt.

 

Profiler og standardseksjoner basert på eksisterende objekter

Terrengprofiler lages med utgangspunkt i veilinjen og valgfrie terrengmodeller. Veiprofilen opprettes grafisk eller parametrisk ved hjelp av avanserte metoder for låsing av punkter og gradienter. Standardseksjoner lages ved hjelp av elementer som veibaner, veikanter og helninger. Naviate Road er tilpasset lokale krav og inneholder [norske] standardseksjoner som blant annet omfatter veibaner, veiskuldre, fortauskanter, skråninger, støttemurer, fjell og støyvegger.

 

Fleksibel håndtering av veikorridorer

Plankonstruksjoner, profilkonstruksjoner og standardseksjoner slås sammen til en korridor (veikropp). Seksjonenes skråninger tilpasses automatisk til terrengmodellen. Breddeendringer kan foretas parametrisk i ønsket seksjon eller med en veilinje, for eksempel veikanten. Seksjoner kan også redigeres grafisk og fortsatt endres automatisk når det foretas endringer i plan- og profiltegninger.

 

 

Om Naviate®:
Naviate er en heldekkende nordisk produktportefølje fra Symetri som inneholder løsninger for brukere av Inventor, Revit, Civil 3D, AutoCAD P&ID og AutoCAD Plant 3D fra Autodesk. Løsningene baseres på ønsker fra våre kunder og består av seks hovedelementer: Tools (programmerte funksjoner), Library (laget av generisk eller spesifikt innhold), Configuration (maler og databaser), Interaction (utbytte av informasjon  mellom plattformer og formater), Methods (effektivisering av prosesser) og Community (forum for håndtering av brukerspørsmål).

Kontakt oss for mer informasjon.

Se gjerne vårt kurstilbud nedenfor.

Per Ole Otterness,
Per Ole Otterness E-postpoo@symetri.com Telefon+47 41 55 64 54