Kontakt

Har du spørsmål? Fyll ut skjemaet nedenfor så kontakter vi deg så snart vi kan!

Eller ring oss

Jan Tore Bugge,
Jan Tore Bugge E-postJan.Tore.Bugge@symetri.com Telefon+47 91 63 85 58

Naviate Water & Sewage

Effektiviser jobbhverdagen.

Innhold

 • Norske menypaletter med strukturert arbeidsflyt
 • Forbedret profilhåndtering
 • Oppdatert utseende på profilskjemaer mulighet til å vise bare vanngang
 • Forenklet lagringshåndtering
 • Korrekte dimensjoner på plastrør inne og ute

 

For norske VA-planleggere

I Civil 3D kan du arbeide med dynamiske 3D modeller der forskjellige objekter står i innbyrdes forhold til hverandre. Naviate Water and Sewage utnytter alle disse mulighetene samtidig som du har tilgang til norske og skandinaviske kan legge til verktøy som gjør deg mer effektiv. Flater, tverrseksjoner og profiler styres dynamisk i de anleggsmodellene du arbeider med. Det innebærer at du raskt kan vurdere forskjellige løsninger samtidig som du er sikker på at forandringene slår igjennom i hele prosjektet.

At Naviate Water and Sewage gir deg mulighet til tilpasning helt etter dine behov er ytterligere en faktor som forenkler hverdagen din. For eksempel norske menypaletter og utvidet bibliotek for forskjellige ligningstyper/dimensjoner med standard betong- og plastrør. Videre finnes det seksjonsadministrasjon tilpasset norske forhold, ledningsgrøft i 3D og volumberegning også for utgraving i fjell.

 

Kort om Naviate Vann og Avløp

 • Ledningsnettet skapes i utfra lengdemålet på en vei.
 • Nivå og fall for rørledninger kan redigeres i plan eller profil, en og en eller i tabellform.
 • Oppsett med ledningstyper, dimensjoner og brønner håndteres uten problem.
 • I profiltegningen defineres regler for forskjellige ledningstyper og styrer fall samt overdekning utfra valgt terrengmodell eller vegoverflate.
 • VA-profilformularet gir mulighet til å f.eks. vise kun vannløp; tekst og farger kan justeres.
 • Høydebestemmelsesfunksjoner gir enkel redigering av ledninger i profil: helning og fall på komplette ledningsnett kan forandres. Også funksjoner for justering av overflatevann og vannledninger i forhold til høyden på spillvannledningen.
 • Enkel oppretting av ledningsgrøft på seksjonstegningen for beregning av f.eks. volum på sjakter, ledningsgrøft, tilbakefylling og isolering.
 • Forandringer i plan og profil gjenspeiles automatisk i både seksjoner og volumtabeller.

 

 

Om Naviate:

Naviate er en heldekkende nordisk produktportefølje fra Symetri som inneholder løsninger for brukere av Inventor, Revit, Civil 3D, AutoCAD P&ID og AutoCAD Plant 3D fra Autodesk. Løsningene baseres på ønsker fra våre kunder og består av seks hovedelementer: Tools (programmerte funksjoner), Library (laget av generisk eller spesifikt innhold), Configuration (maler og databaser), Interaction (utbytte av informasjon  mellom plattformer og formater), Methods (effektivisering av prosesser) og Community (forum for håndtering av brukerspørsmål).

Kontakt oss for mer informasjon.

Se gjerne vårt kurstilbud nedenfor.

 

Jan Tore Bugge,
Jan Tore Bugge E-postJan.Tore.Bugge@symetri.com Telefon+47 91 63 85 58