Kontakt

Har du spørsmål? Fyll ut skjemaet nedenfor så kontakter vi deg så snart vi kan!

Eller ring oss

Jan Tore Bugge,
Jan Tore Bugge E-postJan.Tore.Bugge@symetri.com Telefon+47 91 63 85 58
Åke Bø,
Åke Bø E-postake.bo@symetri.com Telefon+47 93 47 00 44

Lisenshåndtering

De fleste bedrifter har i dag en slanket organisasjon med effektive prosesser, der det stilles høye krav til mobilitet og best mulig utnyttelse av tilgjengelige ressurser.

I slike situasjoner er det naturligvis nyttig med bærbare PC-er, mobile lisenser og mulighet til å jobbe hvor som helst fra. Ofte er vi svært prisbevisste når vi kjøper programlisenser, men har mindre kontroll med hvordan behovet svinger over tid.

 

Vi erfarer at det er kun få bedrifter som har en tydelig strategi for å analysere det faktiske behovet eller sørge for at vilkårene i lisensavtalen blir fulgt. Vår kunnskap om lisenshåndtering kan hjelpe deg med å få et klarere bilde og en bedre forståelse av hvilke vilkår som gjelder for lisensene og programvareinvesteringene. I tillegg kan vi hjelpe deg med å identifisere eventuelle risikoer for overforbruk og med å utføre behovsanalyser.

 

Ved hjelp av CQFlexMon kan du få oversikt over kostnader og behov for fremtidige investeringer. Du kan få statistikk over hvor mange timer en bruker eller avdeling har benyttet en viss lisenstype i løpet av en bestemt periode. Den integrerte debiteringsmodulen bidrar til å sikre at fordelingen av lisenskostnadene blir så rettferdig som mulig. Programmet har også en modul som viser alle utlånte lisenser. For å forenkle administreringen av brukeropplysninger kan disse hentes direkte fra ActiveDirectory-databasen, om bedriften bruker dette.

 

CQFlexMon er modulbasert og enkel å tilpasse med ønskede funksjoner. Programvaren som skanner lisensene installeres på en server, og informasjonen hentes i henhold til et forhåndsvalgt tidsintervall og lagres i en database (SQL). En klientprogramvare installeres på klientene som skal analyseres. All programvare som bruker lisensmotoren FlexNet kan håndteres i CQFlexMon.

Jan Tore Bugge,
Jan Tore Bugge E-postJan.Tore.Bugge@symetri.com Telefon+47 91 63 85 58
Åke Bø,
Åke Bø E-postake.bo@symetri.com Telefon+47 93 47 00 44