BIMEYE

BIMEYE

Effektiv datainnsamling, samarbeid og samhandling i BIM-prosjekter

BIMEYE selges via Tribia, les mer på deres produktside.

BIMEYE - en ny tidsbesparende arbeidsflyt i BIM-prosjekter

Hvis du jobber med BIM, føles sannsynligvis følgende kjent:

  • “Jeg tror faktisk ikke at "fordelene" med BIM skinner igjennom i selskapets BIM-prosesser og byggeprosjekter.”
  • ”Hvordan sikrer jeg tilgang til en digital tvilling?”
  • ”Kan jeg ha alle de forskjellige filene og dokumentene som en digital leveranse?”
  • ”Hvordan sikrer jeg en smidig overlevering av bygget til teamet for drift og vedlikehold?”

Kjenner du deg igjen? I så fall er du er neppe alene om det.

Utfordringer i byggebransjen

Digitalisering gir visse utfordringer for byggebransjen, som også identifisert i forskningsstudien «Mapping the Information Economy: A Tale of Five Industries»:

  • Bedriftens ansatte har ikke så mye kontakt med hverandre
  • Det er ikke mange generelle, sentrale møtepunkter knyttet til byggeplassen/prosjektet, dog flere halvsentrale punkter
  • Flere eksterne parter utenfor bedriften deltar på byggeplassen / i prosjektet

BIMEYE - forenkler og effektiviserer samarbeid i BIM-prosjekter

Med BIMEYE fungerer et skybasert databehandlingssystem for BIM-data som en dynamisk ryggrad i dine BIM-prosjekter. Utfordringer, problemer og spørsmålstegn elimineres. I tillegg blir prosjektledelsen mer transparent, effektiv og produktiv, samtidig som den opprettholder høyere kvalitet, noe som gjør det enkelt å forbedre kvaliteten på byggeprosjektene dine.

Kort fortalt hjelper BIMEYE deg med å forbedre samarbeidet i BIM-prosjekter, spare tid og effektivisere bedriftens arbeidsflyter på alle nivåer – fra idé til eiendomsforvaltning. 

Det er allment kjent at det kreves en prosjektportal i byggeprosjekter for å kunne lagre og utveksle filer, dokumenter, modeller og lignende. For å gjøre prosessen så digital, dynamisk og effektiv som mulig, må dataene fra disse filene og dokumentene lagres i et datamiljø hvor de oppdateres i sanntid. Det vil si i en prosjektdataportal som er tilgjengelig for alle prosjektets interessenter.

BIMEYE - en portal for prosjektdata

BIMEYE kan sammenlignes med en prosjektportal for dokumenthåndtering, med den forskjellen at BIMEYE ikke er basert på filer og dokumenter, men på data som oppdateres i sanntid basert på alle ressursene (bygningskomponenter) i et prosjekt.

I et sikkert, raskt og lett tilgjengelig felles datamiljø kan du og dine kolleger, partnere og andre prosjektinteressenter legge til og laste ned oppdaterte data, uavhengig av rolle og autoritet i det aktuelle BIM-prosjektet.

Ettersom alle prosjektmedlemmer alltid har tilgang til korrekt og oppdatert informasjon, forbedres kvaliteten og produktiviteten i byggeprosjektene.

BIMEYE inneholder prosesskontrollfunksjoner som er basert på beste praksis og sikrer at all prosjektdata håndteres i et sikkert miljø.

Dette gjør at du kan fokusere på selve kjernevirksomheten og jobbe smartere, uavhengig av hvilket BIM- eller CAD-program du bruker.

Besøk BIMEYEs nettside for ytterligere informasjon.

Tikab anbefaler BIMEYE

Cedervall Architects anbefaler BIMEYE

Ta kontakt for mer informasjon

Per Ole Otterness

Per Ole Otterness

Norway Business Area Manager AEC

Relaterte produkter


Produkter

Autodesk Docs

Autodesk Docs er en online plattform som kan brukes gjennom alle faser i et byggeprosjekt til ledelse, designsamarbeid og datastyring.

Lære mer
Produkter

Autodesk Construction Cloud

Autodesk Construction Cloud (ACC) samler workflows, teams og data i én plattform. Plattformen kan hjelpe deg med å holde prosjektet ditt på sporet gjennom hele byggeprosessen – helt fra tilbudsfasen til overlevering til tiltakshaver.

Lære mer