Sofistik

Sofistik

Sofistik leverer programvare for analyse, design og detaljtegning i bygge- og infrastrukturprosjekter.  

Programvare for bedre design

Sofistik leverer programvare for analyse, design og detaljtegning i bygge- og infrastrukturprosjekter. Symetri tilbyr tre produkter fra Sofistiks portefølje.

 • Reinforcement detailing
 • Reinforcement generation
 • Bridge modeller

Reinforcement detailing

Reinforcement detailing

Med utgangspunkt i 3D-armeringsmodeller fra Revit kan du lage armeringstegninger i 2D ved å bruke ulike elementserier (Families), som enkelt kan tilpasses etter nasjonale standarder eller bedriftsstandarder. Omfatter generering av armeringslister, bøyelister og kapplister for armeringsnett.

Nøkkelfordeler

 • Innholdsmoduler som kan tilpasses for å oppfylle spesifikke krav og standarder
 • Bøyelister og kapplister for armeringsnett
 • Mulighet for å kopiere armering og få med all tekst, detaljer, mål og tilhørende visninger 

Reinforcement generation

Reinforcement generation

Oppretter automatisk en 3D-armeringsmodell i Autodesk Revit, basert på beregningsanalyse og designresultat. Ut fra armeringsmodellen genereres det automatisk et forslag til armeringstegning, som oppfyller gjeldende armeringskrav. Forslaget kan deretter redigeres etter behov. For å sikre at konstruksjonskrav i byggestandarder og bedriftsstandarder oppfylles, kan man benytte brukerdefinerte regler som tilsvarer metodene som brukes i forskjellige ekspertsystemer. I tillegg kan man visualisere eksisterende armering i forhold til nødvendig armering for å sikre at modellen har tilstrekkelig armering.

Nøkkelfordeler

 • Analyseresultater direkte fra Sofistik-databasen og Revits resultatpakker
 • Automatisk generering av armering for bjelker, søyler, vegger og plater basert på resultatene fra analyser og konstruksjon
 • Visualisering av nødvendig og eksisterende armering for å sikre tilstrekkelig armering

Bridge Modeller

Bridge modeler

Lag parametriske bromodeller i 3D ved hjelp av linjeføringsparametrer og Autodesk Revit-familier. Med parametrisk modellering kan du undersøke forskjellige konstruksjonsalternativer og på den måten redusere prosjekteringstiden og tilhørende omkostninger. Parametrene forblir uforandret under hele prosjektet. Bridge Modeler inneholder tradisjonelle elementserier, som kan brukes til å lage brooverganger og fundamenter, og som enkelt kan endres eller lages fra grunnen av for å sikre at nasjonale standarder og bedriftsstandarder oppfylles. I tillegg finnes det funksjoner som hjelper deg å lage broelementer som rekkverk og brystning. Automatisk generering av seksjonsvisninger, grunnriss, langsgående seksjoner og utsettingspunkter gjør det enklere å tegne og dokumentere strukturer.

Nøkkelfordeler:

 • Lager broakser i 3D ut fra informasjon om linjeføring
 • Lager komponenter til brooverbygninger ved hjelp av parametriske profiler og aksegeometri
 • Lager komponenter til brofundamenter ved hjelp av tradisjonelle elementfamilier
 • Lager broelementer som rekkverk og brystning

Contact

Jan Tore Bugge

Jan Tore Bugge

Product Manager Naviate

Relaterte produkter


Produkter

Autodesk Construction Cloud

Autodesk Construction Cloud (ACC) samler workflows, teams og data i én plattform. Plattformen kan hjelpe deg med å holde prosjektet ditt på sporet gjennom hele byggeprosessen – helt fra tilbudsfasen til overlevering til tiltakshaver.

Lære mer
Produkter

Autodesk Build

Kobler sammen data, workflows og teams. Symetri hjelper deg med å komme i gang med verktøyet og med å tilpasse det til dine prosjekter.

Lære mer
Produkter

V-ray

Profesjonell rendering for arkitekter og designere.

Lære mer