Bygningsinformasjonsmodellering

Bygg og design med BIM

Hva er BIM?

BIM er en prosess for å lage digitale modeller av bygninger. Det betyr at en bygning modelleres i 3D og inneholder alle data og all informasjon som trengs for å prosjektere, bygge og vedlikeholde den. BIM gir tilgang til data gjennom hele livssyklusen til et prosjekt, med all informasjon tilgjengelig i 3D-modellen, fra den første skissen til prosjektet er i drift. Når dataene fra BIM-modellen integreres i en skyplattform, gir det i tillegg ytterligere fordeler når det gjelder samarbeid mellom ulike interessenter i prosjektet.

Hva står BIM for?

BIM betyr Bygningsinformasjonsmodell (eng. Building Information Model)

Hva er en BIM-modell?

En BIM-modell er en digital modell av en bygning eller konstruksjon. Modellen kan brukes gjennom hele byggeprosessen, fra prosjektering til drift og vedlikehold, og inneholder data om alt fra materialer og systemer til plantegninger og installasjoner. BIM-modellen gjør det mulig for ulike aktører i byggeprosessen å samarbeide og dele informasjon på en effektiv måte.

Hvorfor jobbe med BIM?

Fordelene med BIM er mange. BIM knytter sammen team, arbeidsflyt og data gjennom hele prosjektets livssyklus, noe som bidrar til å sikre at prosjektet leveres på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte. Når man arbeider i en felles BIM-modell, er det lettere å identifisere potensielle problemer i planleggingen, redusere antall feil, øke produktiviteten og effektivisere samarbeidet mellom de ulike fagområdene og teamene i prosjektet. BIM kan også brukes til å simulere og teste ulike designalternativer for å finne den mest effektive og bærekraftige løsningen.

BIM-program

Symetri tilbyr et bredt spekter av BIM-programmer for bygg- og infrastruktur. Her er et utvalg av de mest populære.

Fordeler med BIM

Designe og visualisere

....i en og samme modell

Legg til detaljert informasjon

.... i modellen gjennom hele prosjektet.

Jobb mer effektivt

.... med kortere ledetider.

Gjennomfør analyser

.... tidligere i prosessen og ta bedre beslutninger.

Få hjelp av Symetris BIM-konsulenter

I Symetri er det vår jobb å hjelpe deg med å effektivisere arbeidsflyten og samarbeide bedre med BIM-løsninger. Våre dyktige og erfarne BIM-konsulenter kjenner dine daglige utfordringer og kan hjelpe deg med å maksimere avkastningen på investeringen. BIM-tjenestene våre dekker alt fra planlegging og prosjektinitiering, prosjektering til prosjektlevering og oppfølging.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon og demo