Livssyklusanalyse av bygninger

LCA (Lifecycle Assessment) er en vitenskapelig basert metode for å kvantifisere en bygnings miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen. Metodikken bidrar til både å måle og redusere miljøbelastningen fra bygninger, oppnå miljøsertifiseringer og overholde regelverket som i dag er obligatorisk i mange land.

Med vårt tilbud for livssyklusanalyser av bygg hjelper vi kundene med å analysere miljøpåvirkningen gjennom byggets livssyklus med tanke på globalt oppvarmingspotensial (GWP) og annen miljøpåvirkning, som igjen gir økt mulighet til å påvirke og redusere karbondioksidutslipp gjennom smart materialvalg

Vårt tilbud består av One Click LCA-teknologi supplert med våre konsulenttjenester for å hjelpe industrien med å analysere og ta informerte beslutninger gjennom hele prosjektets livssyklus, fra konsept til detaljert design, anskaffelse, bruk og også under riving og gjenbruk av materialer.

Byggebransjens miljømål strekker seg også til byggeprodukter, og her har produsenter tatt tak i det økende behovet for å produsere miljøvaredeklarasjoner (EPD) for å kvantifisere og deretter kommunisere et produkts miljøpåvirkning gjennom hele levetiden. Sammen med eksperter ved One Click LCA tilbyr vi våre kunder i produksjonsindustrien en løsning som støtter oppretting av verifiserte tredjeparts EPD:er.

One Click LCA

One Click LCA er en verdensledende, brukervennlige og automatiserte programvare for livssyklusanalyse som hjelper deg med å beregne og redusere miljøpåvirkningen fra bygge-, infrastruktur- og renoveringsprosjektene dine, men også miljøpåvirkningen fra byggefasen og materialene som brukes. Det lar også produsenter generere og publisere tredjepartsverifiserte EPD- er.

TJENESTER

Vi har ekspertisen til å hjelpe bedrifter med å analysere og ta informerte beslutninger i løpet av prosjektets og produktets livssyklus, fra idé til detaljdesign, innkjøp, bruk, samt under riving og gjenbruk av materialer.

  • Building LCA-tjenester
  • Tjenester for CO2- optimalisering i bygninger
Margrethe Overn

Margrethe Overn

Sales, Building & Infrastructure