Analyse av opplæringsbehov

Har du oversikt over medarbeidernes kompetanse og behov?

Analyse av kompetansebehov er en metode for å kartlegge kompetansen i prosjektet eller bedriften og tilby de riktig opplæring for å hjelpe de å lære nytt og sette pris på sitt designarbeide enda mer.  

Hos Symetri har vi flere tjenester som kan hjelpe deg og bedriften din å oppnå økt effektivitet. Én av dem er analyse av opplæringsbehov. Med en analyse av opplæringsbehov kan dere enkelt fastslå medarbeidernes kompetanse og ferdigheter. Alle resultater dokumenteres og presenteres i en detaljert rapport, som tydeliggjør aktuelle ferdigheter og kompetanser. I tillegg får dere forslag til et skreddersydd opplæringsprogram, som beskriver hvordan brukerne kan øke produktiviteten og utvide kompetansen sin.

Rapporten er basert på intervjuer med de medarbeiderne som bruker programvare fra Autodesk. Vi ber dem svare på en rekke forhåndsdefinerte spørsmål for å vurdere deres programvareerfaring og fastslå hvilke kompetanser og ferdigheter de har.

Hver enkelt medarbeider får deretter forslag til opplæring som er nødvendig for at han eller hun skal kunne utvikle seg på ønsket område. Analysen hjelper deg også med å identifisere hvilke av medarbeiderne som har potensial til å bli "SuperUser".

Av rapporten vil det også fremgå hvilken avkastning bedriften kan forvente av investeringene når opplæringen er avsluttet, og når dere kan forvente at investeringen har betalt seg som følge av økt produktivitet.

Analysen av opplæringsbehov gir deg:  

  • Bedriften får tilgang til en detaljert rapport med analyse av aktuell kompetanse og forslag til hvilken opplæring som er nødvendig
  • Hver enkelt medarbeider får et skreddersydd opplæringsprogram
  • Dere kan enkelt se beregnet avkastning på investeringer dere har gjort

Kontakt oss

Anders Mellingen

Anders Mellingen

Norway Senior Director Nordics, Product Design & Lifecycle