Analyse av forretningsprosesser

Hvordan optimere virksomheten på best mulig måte?

For å optimalisere bedriftens drift er det helt essensielt å ha en god forståelse for nåværende status og etablere en klar strategi omkring hvilken retning du går. Når du ser etter ekstern hjelp til å analysere nåværende status og skape beste praksis for hvordan bevege bedriften fremover, kan Symetris konsulenter og industrieksperter hjelpe deg.  

Prinsippene bak Lean, inkludert mennesker, teknologi og prosesser 

For å optimere virksomheten må du ha god innsikt i hvordan bedriften fungerer i dag, og ha en tydelig strategi for fremtidige målsetninger. Hos Symetri har vi lang bransjeerfaring og kan hjelpe bedriften din med å analysere nåværende status og komme med forslag til hvordan dere kommer videre.

Forretningsprosessanalysen kan tilpasses nettopp din bedrifts behov. Analysen kan omfatte én eller flere av bedriftens avdelinger, som konstruksjonsteamet eller økonomiavdelingen.

Analyseresultatene bygger på prinsippene bak Lean, og tar hensyn til så vel prosesser som teknologi og medarbeidere.

Hva får du tilbake?  

  • Innsikt i hvordan bedriften fungerer, gjennom intervjuer og kunnskapsutveksling
  • Forslag til hvordan bedriften kan optimere forretningsresultatet
  • Forslag til hvilke skritt dere må ta, og hvilken tidsramme som kan være rimelig
  • Personlig gjennomgang av resultatene
  • Dokumentering av alle punktene over
Anders Mellingen

Anders Mellingen

Senior Director Nordics, Product Design & Lifecycle