Prosjektimplementeringstjenester

Rask og effektiv implementering sikrer avkastning på investeringer

Implementering av teknologi og prosesser skjer normalt i flere etapper. Det betyr imidlertid ikke at avkastningen lar vente på seg. Allerede i de innledende fasene kan man se umiddelbare produktivitetsgevinster.

Symetri kan hjelpe dere med prosjektimplementering

Symetris implementeringstjeneste bygger på den agile modellen, med regelmessige prosjektmøter, en forhåndsdefinert agenda og tydelige mål. Tjenesten er delt opp i fire prosjektfaser.

1. Forberedelse: Workshop for å gjennomføre en virksomhetsanalyse

Virksomhetsanalysen omfatter alle forretningsprosesser. Målet med analysen er å forbedre bedriftens arbeidsforløp ved å vise til nye designmuligheter og metoder for datahåndtering. Etter workshopen får dere et forslag til en løsning med mulige forbedringstiltak for hver forretningsprosess, et detaljert forslag til hvordan dere går videre, en tidsramme for implementeringsprosessen og en kostnadsspesifikasjon.

2. Forstudie for å analysere hvordan løsningen kan ivareta bedriftens behov

Ved hjelp av en forstudie kan vi sikre at den foreslåtte løsningen er i samsvar med deres behov. Studien resulterer i en prosjektstrategi og en nøyaktig vurdering av hvilken arbeidsinnsats som kreves for å implementere løsningen.

Under studien analyserer vi også bedriftens behov, setter opp en plan for hvordan dere dekker dem, og utarbeider en løsning som ivaretar behovene. Sluttresultatet blir en kundetilpasset strategi og en nøyaktig spesifisering av tidsforbruk og kostnader til utarbeiding av en ferdig løsning. For at vi skal kunne tilby våre tjenester til fast pris er en slik forstudie nødvendig.

Forstudien omfatter i hovedsak følgende deler:

 • Konseptuell analyse
 • Presentasjon av ulike funksjoner i løsningen
 • Eksempel på analyse av gjennomførbarhet
 • Analyse av eksisterende data
 • Beregnet arbeidsinnsats
 • En prosjektstrategi

3. Implementeringsfase

Symetri tilbyr brukervennlige, forhåndsdefinerte løsninger for å sikre en effektiv og smidig implementering. Implementeringsmetoden bygger på prinsippene bak Lean, som gir mer effektive prosjekter og kortere ledetider. Det er en kostnadseffektiv, smidig modell som er utformet for å sikre at løsningene våre kan implementeres så raskt og enkelt som mulig. Større prosjekter gjennomføres ofte i to eller flere faser for å sikre at investeringen gir så rask avkastning som mulig.

Strategien består av følgende steg:

 • Konfigurasjon av løsningen tilpasset bedriftens behov
 • Integrasjon med berørte systemer for å sikre enhetlig registrering av informasjon
 • Forberedelse av sluttbrukermateriell
 • Test av integrasjon og brukeraksept
 • Opplæring av sluttbrukere
 • Migrering av data
 • Levering av ferdig løsning og Live-support ved implementering
 • Innsamling og dokumentering av erfaringer
 • Overlevering til supportteam
 • Prosjektet avsluttes

4. Systemintegrasjon

Symetris løsninger integreres normalt i kundenes eksisterende IT-miljøer. De fleste integrasjoner gjøres med ERP-systemer.

For SOVELIA®, CQFlexMon og CQi kan vi tilby integrasjon med følgende CAD-systemer: Autodesks produkter, SolidWorks, Creo, ePlan og E3 Systems. Alle løsningene våre kan selvfølgelig enkelt integreres med samtlige Microsoft Office-programmer.

Kontakt oss

Anders Mellingen

Anders Mellingen

Senior Director Nordics, Product Design & Lifecycle