CQFlexMon

CQFlexMon

Kontroller, håndter og analyser bedriftens bruk og behov for programvarelisenser.

Hvordan kan CQFlexMon hjelpe deg i arbeidet ditt?

CQFlexMon omfatter flere moduler som kan aktiveres eller deaktiveres uavhengig av hverandre, ut fra bedriftens ønsker og behov.

Programvaren skanner lisensene som er installert på en server, og informasjonen hentes i henhold til et forhåndsvalgt tidsintervall og lagres i en strukturert database (SQL). En klientprogramvare installeres på klientene som skal analysere resultatene.

De ønskede dataene er alltid tilgjengelig både i grafisk form og som regneark, og kan kontrolleres i sanntid eller i et gitt tidsintervall.
I dag overvåker CQFlexMon mer enn 500 ulike lisensservere verden over. Det betyr at det hentes informasjon fra mer enn 100 000 datamaskiner.

CQFlexMon-moduler

Med lisensovervåkningen kan du se alle tilgjengelige programvareløsninger og brukerrater, inkludert dato for maks. bruk.

Denne modulen beregner den faktiske brukerraten for alle programvarelisenser - hvor mange timer en bestemt bruker, enhet, avdeling eller prosjekt har brukt en gitt lisens.

Lisensdebitering er en modul som beregner kostnadene som følger av lisensbruk. Den totale kostnaden for en valgt tidsperiode beregnes ut fra brukstid og timedebitering. 

Lisenslån gir en tydelig oversikt over hvilke brukere som har lånte lisenser. Du får informasjon om hvilke programmer hver bruker har lånt og hvor mange dager som gjenstår.

Lisenskontroll gjør det mulig å kontrollere om en bruker har rett til å bruke et produkt. Modulen kan brukes til å begrense bruk av enkelte produkter, eller for å låse et produkt til en bestemt bruker, enhet, avdeling eller prosjekt. I tillegg er det mulig å definere at enkelte produkter ikke skal lånes ut, og at en utlånt lisens automatisk skal registreres når den leveres tilbake. 

Med modulen for programvareovervåkning kan man følge med på den faktiske bruken av all programvare som er installert på bedriftens datamaskiner, fra leverandører som Autodesk, Dassault, PTC, Kymdata, Vertex, Siemens og flere. Samtidig kan modulen verifisere at installert programvare oppfyller lisensvilkårene. 

Brukerdata kan synkroniseres mellom CQFlexMon-databasen og Active Directory-modulen.

Lokaliserer uautoriserte programinstallasjoner på datamaskinen. Det vil si programmer som er installert i strid med lisensbestemmelsene:

  • "Cracked" eller "cracks" - lisenser der beskyttelsen er forbigått
  • Testlisenser
  • NFR-lisenser (Not For Resale, ikke for salg)
  • "Not Issued By Autodesk"-lisenser - lisenser som ikke er utstedt av Autodesk
  • Kurslisenser

ROI – om lag en tredjedel av tiden og kostnadene  

Selskapet Svensk Kärnbränslehantering (SKB) jobber med et av Sveriges største og viktigste miljøprosjekter. Deres oppdrag er å håndtere alt radioaktivt avfall fra de svenske kjernekraftverkene på en sikker måte. Uavhengig av hva fremtiden til kjernekraftverkene er, finnes det i dag kjerneavfall som må tas hånd om på både kort og lang sikt, for å beskytte mennesker og miljø.  

I løpet av de siste 40 årene har SKB forsket frem en metode for sluttlagring, som kalles KBS3. Metoden går ut på at det radioaktive avfallet plasseres i kobberkapsler, som er omgitt av bentonittleire, og lagres rundt 500 meter ned i det svenske grunnfjellet.

Les mer

Lynrask oppgradering av CAD-programvare med CQi

NIS Limited er et ingeniørfirma som leverer skreddersydde, praktiske konstruksjons- og produksjonsløsninger til et bredt spekter av kunder på ulike markeder. NIS tilbyr tjenester som omfatter blant annet aluminiumsveising, anlegg og utstyr for mekanisk håndtering, hanskeboks for innkapsling av radioaktivt stoff, testrigger for forskning og utvikling, spesialmaskiner, automatiserte produksjonslinjer og -celler, integrering, bearbeiding og programmering av roboter, og produksjon.

Les mer

Case AFRY: CAD-lisensadministrasjon hos et globalt ingeniørfirma

Vi hadde gleden av å snakke med Martin Quist, CAD-sjef Corporate IT i AFRY (ÅF & Pöyry). I videoen deler han hva slags utfordringer de har overvunnet og hvordan de administrerer programvaren som 8500-9000 hyppige brukere globalt trenger tilgang til.

Les mer

Etteplan får bedre oversikt over brukerrater og kostnader til programverktøy ved hjelp av CQFlexMon

Har de rette personene tilgang til de rette verktøyene, og er kostnadsfordelingen mellom teamene riktig? For et stort selskap kan det mildt sagt være utfordrende å håndtere flere konstruksjonsprogrammer uten tilgang til et godt overvåkningssystem.

Les mer

Kontakt oss for mer informasjon

Jan Furnes

Jan Furnes

Norway Product Design & Lifecycle
Lars Robertsen

Lars Robertsen

Norway Customer Development Manager

Send oss en melding

Vi lagrer dine personlige data for å kunne behandle din bestilling. Les mer om vår behandling av personopplysninger i vår Personvernerklæring.

Relaterte produkter