CQFLEXMON- VERKTØY FOR OVERVÅKING AV PROGRAMVARELISENSER

CQFLEXMON- VERKTØY FOR OVERVÅKING AV PROGRAMVARELISENSER

Kontroller, håndter og analyser bedriftens bruk og behov for programvarelisenser.

Sporing av lisensbruk

Overvåker individuell bruk av enkeltlisenser eller programvarepakker med detaljert informasjon for å sikre at de har blitt tildelt riktig type lisens

Sporing

Monitorerar flere ulike programmer

Evne til å overvåke en rekke design- og Windows-baserte programvarelisenser, for eksempel Autodesk, Microsoft, Adobe, Sketchup, Tekla, Rhino, Grasshopper, Ansys og andre.

Monitorering

Planlagte rapporter

Planlagt rapportering av forbruksdata, noe som eliminerer manuell rapportering og ubegrunnede vurderinger av forbruket.

Rapportering

Overvåker et bredt spekter av lisensadministratorer

Overvåker et bredt spekter av lisensadministratorer, inkludert: FlexLM, Sentinel HASP, Sentinel RMS, Codemeter, Zoo og flere.