CQFLEXMON- VERKTØY FOR OVERVÅKING AV PROGRAMVARELISENSER

CQFLEXMON- VERKTØY FOR OVERVÅKING AV PROGRAMVARELISENSER

Kontroller, håndter og analyser bedriftens bruk og behov for programvarelisenser.

Fordeler med CQFlexMon

Oversikt

En rask grafisk oversikt over lisensporteføljen, som viser hvem som bruker hver enkelt lisens og hvor lisensene er installert, med tabeller for videre analyse.

Kostnadsoptimering

Sjekk bruksgraden for hver lisens for å optimalisere lisensfordelingen, unngå unødvendige utgifter og minimere kostnader for ubrukte lisenser eller samlinger.

Effektivitet

Sørg for at de riktige lisensene er tilgjengelige for de som trenger dem; vær oppmerksom på hvilke brukere som kan ha lånt lisenser og sørg for at de blir returnert.

Samsvar med leverandørs lisensvilkår

Programvarelisensovervåking sikrer at den installerte programvaren oppfyller leverandørens lisensvilkår.

Korrekt debitering

Finn ut den nøyaktige kostnaden for lisensene som faktisk blir brukt, enten det er en bruker, enhet, avdeling eller prosjekt, og sikre nøyaktig kostnadsregistrering og intern fakturering.