CO2 - SMART DESIGN

Målsetningen er å velge design som reduserer bygningens karbondioksidbruk gjennom hele levetiden, samt å gjøre minst mulig inngrep i naturen ved valg av byggetomt. Gode planleggingsverktøy i tidlig fase hjelper til med å forstå og gi tilbakemelding på karbonutslipp knyttet til valg av tomt, bygningsdesign og materialvalg og gir en mulighet til å optimalisere planleggingen for akkurat din byggeplass.

Senere i prosjektet er mulighetene for å påvirke karbonavtrykket færre, men det er fortsatt gode muligheter når du designer smart. Optimalisering av bygningsform, fokus på effektiv energibruk, bruk av bærekraftige og lavkarbon materialer og design for modifiserbare planløsninger eller demontering er eksempler på hvordan det er mulig å designe smartere.

Vårt tilbud inkluderer Autodesk-programvare og One Click LCA-teknologi supplert med våre Building Carbon Optimization-tjenester for å hjelpe deg gjennom hele prosjektet.

One Click LCA Carbon Designer 3D

Optimaliser karbonavtrykket før du begynner å prosjektere og spar tid på karbonberegningene dine. I løpet av få minutter vil du få tilbakemelding på steder som genererer mye karbondioksid, muligheten til å finne besparelser, sette deg mål og potensielt til å vinne flere prosjekter ved å optimalisere karbonpåvirkningen gjennom hele livssyklusen.

Autodesk Forma (tidligere Spacemaker)

En intuitiv, AI-programvare som gir arkitekter, byplanleggere og eiendomsutviklere mulighet til å utforme designforslag av høy kvalitet med fokus på reduserte CO2- utslipp.

One Click LCA

One Click LCA er en verdensledende, brukervennlig og automatisert programvare for livssyklusanalyse som hjelper deg med å beregne og redusere miljøpåvirkningen fra bygge-, infrastruktur- og renoveringsprosjektene dine, samt miljøpåvirkningen fra byggefasen og materialer som brukes. Det lar også produsenter generere og publisere tredjepartsverifiserte EPD-er.

TJENESTER

Vi har ferdighetene til å hjelpe bedrifter med å analysere og ta informerte beslutninger.

En sniktitt på Naviate Zero

Naviate Zero gir deg mulighet til å ta veloverveide valg når du skal velge materialer til et bærekraftig prosjekt. Vi hadde et webinar i juni hvor vi delte noe av det som kommer i Naviate Zero.

Margrethe Overn

Margrethe Overn

Sales, Building & Infrastructure