Co-Innovation

InnovASJON mØTER visJon

I Symetri følger vi bransjetrender nøye for å forutse våre kunders fremtidige behov. Vårt dedikerte team arbeider sammen med forskere, spesialister og ikke minst kunden for å forstå fremtidens krav i vår industri og i samfunnet. Gjennom vårt Co-Innovation-team forvandler vi disse innsiktene til innovative løsninger, som hjelper industrien og kundene våre med å nå sine bærekraftsmål og tilpasse seg urbaniseringsutfordringene.

Som et samarbeidende FoU-team jobber vårt Co-Innovation-team med andre organisasjoner for å skape nye produkter, tjenester og prosesser. Vi prioriterer bærekraftige løsninger som oppfyller behovene våre kunder og samfunnet har på utvikling, regulatoriske krav og operasjonell tilpasningsevne. Ved å jobbe smartere streber vi etter å fremme utvikling og hjelpe våre kunder med å være i forkant av innovasjonskurven.

 

CO-RESEARCH AND CO-CREATE

I Symetri mener vi at samarbeid er nøkkelen til å skape meningsfulle endringer i bygg- og anleggsbransjen. Våre Co-Innovation-aktiviteter baserer seg på ulike partnerskap med forskningsenheter, bransjeeksperter og kunder for å skape bærekraftige løsninger som møter bransjens fremtidige behov. Ved å kombinere ekspertise og ressurser fra flere interessenter utvikler vi banebrytende produkter, tjenester og prosesser av betydning innen bærekraft. Vår tilnærming er å utnytte den samlede ekspertisen til å skape innovative løsninger, publisere forskningsartikler og drive utviklingen fremover.

CREATING THE FUTURE OF DIGITAL TRANSFORMATION (DX)

Digital transformasjon spiller en avgjørende rolle i det Symetris Co-Innovation-team gjør. Vår Co-innovation-praksis gir organisasjoner mulighet til å nå sine mål for digital transformasjon (DX) gjennom innovasjon og samarbeid. Vi jobber tett med organisasjoner for å utvikle en skreddersydd strategi som utnytter den nyeste teknologien og innovasjonen for å drive vekst og oppnå de mål som organisasjonen setter. Vår Co-innovation-praksis samler et tverrfunksjonelt team for å sammen skape innovative digitale løsninger som utnytter nye markedsmuligheter og holder deg i forkant. Ved å kombinere ekspertisen og ressursene fra flere interessenter, utvikler vi banebrytende løsninger som har en reell innvirkning.

DATA-DRIVEN GROWTH

I Symetri mener vi at datadrevet beslutningstaking er avgjørende for å lykkes i dagens raskt skiftende marked. Vårt Co-Innovation-team er forpliktet til å utforske den potensielle effekten av forretningsintelligens på digital transformasjon, bærekraft og urbanisering. Vi er i forkant ved å holde tritt med den siste utviklingen innen digital teknologi og Industri 4.0. Vårt mål er å lede bransjen mot en mer bærekraftig og rettferdig fremtid, samtidig som vi hjelper våre kunder med å møte fremtidens behov. Ved å gi verdifull innsikt og anbefalinger tar vi sikte på å optimalisere driften, redusere avfall, forbedre ressursutnyttelsen og øke effektiviteten, og til slutt drive vekst gjennom datadrevne beslutninger.

Drivkraft  gjennom innovasjon 

Vi bruker Agenda 2030 og FNs bærekraftsmål (UNSDGs) som en drivkraft for å skape positiv endring gjennom vår Co-innovation-praksis ved å levere innovative løsninger for kundene våre.

UN goal:

Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.

Symetri's Co-Innovation practice facilitates impact through:

We prioritize health and well-being by optimizing processes, promoting open communication, and adopting good practices and frameworks. We leverage digital twin technology to create and operate green environments that promote health and well-being in the construction and manufacturing industries. Our expertise enable our customers to design, build, and operate sustainable spaces that benefit both people and the planet.

UN goal:

Achieve gender equality and empower all women and girls.

Symetri's Co-Innovation practice facilitates impact through:

We promote gender equality in all aspects of our work, from team assembly to project completion. We aim to close the gender gap by offering equal opportunities, promoting digital literacy and online safety for all genders, and closing the digital divide for minorities. We also build relevant digital skills and support female leadership in tech to enhance women's access to technology.

UN goal:

Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.

Symetri's Co-Innovation practice facilitates impact through:

We are committed to supporting SMEs by providing access to our expertise and resources, and by collaborating on initiatives that can help these businesses grow and succeed. We believe that by supporting SMEs, we can help to boost local economies, create jobs, and foster a more sustainable future for all. With our Co-Innovate Practices, we are well-positioned to make a real impact on the world and help drive positive change across industries and communities.

UN goal:

Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation

Symetri's Co-Innovation practice facilitates impact through:

We prioritize sustainability to drive innovation. Our solutions help manufacturing and construction industries achieve sustainable design, build and operation. We guide organizations in adopting sustainable digital practices to modernize global infrastructure. We also support education, implementation, development, and collaboration on grants.

UN goal:

Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable.

Symetri's Co-Innovation practice facilitates impact through:

We help the industry create sustainable, human-centric cities by using the latest technology in business and BIM processes. Our approach includes incorporating sustainable practices in buildings and unlocking more BIM uses for inclusive, safe, resilient, and sustainable environments. We also support education, implementation, development, and grant collaboration.

UN goal:

Take urgent action to combat climate change and its impacts.

Symetri's Co-Innovation practice facilitates impact through:

At Symetri, we're committed to combatting climate change by making sustainability a priority in our innovation process and integrating it into all our services. We use digital tools for complex modeling and analysis to address all aspects of sustainability, including reducing carbon emissions and water usage. Our digital innovation also helps us collaborate internationally on sustainability standards for green data, networks, and processes.

Symetri's Co-Innovation team gjør forskjell

Autodesk's mest innflytelsesrike bærekraftseier

Helsestasjon for mødre i Koidu, Sierra Leone

Symetri inngikk et samarbeid med Build Health International (BHI) og Autodesk Foundation i 2020 for å designe og bygge et helsesenter for mødre i Koidu i Sierra Leone. Våre Co-Innovate Practices brukte teknologi og støtte fra Autodesk Foundation til å skape en arbeidsflyt som kan kopieres for å optimalisere energi- og ressurseffektiviteten.

Resultatet er et forbedret helbredelsesmiljø for pasientene på Maternal Healthcare Center, der de får bedre komfort og verdighet. Den innovative løsningen vår gir varige fordeler for BHI-anleggene.

Å jobbe sammen som ett dedikert team gjorde at Symetri ble tildelt Autodesk The Most Impactful Sustainability Win i 2022.l Sustainability Win in 2022.

Shivani Soni

Shivani Soni

Head of Impact and Innovation
Mikko Viertola

Mikko Viertola

Chief Technology Officer