Metodikkutvikling

Hvordan kan du utvikle bedriftens arbeidsmetoder og rutiner?

Tenk utenfor boksen og jobb smartere

Når to eller flere byggteknikere samarbeider i en prosjektgruppe, kreves det standardiserte arbeidsprosesser som sikrer kvaliteten på arbeidet som utføres.

Hos Symetri har vi ferdigpakkede tjenester for metodikkutvikling og tilbyr support ved utvikling av nye arbeidsmetoder og arbeidsprosesser, både på bedriftsnivå og individnivå. I tillegg kan vi hjelpe dere med å dokumentere fungerende rutiner og regler for å skape standardiserte arbeidsforløp som kan brukes i kommende prosjekter. Våg å tenke utenfor boksen for å øke effektiviteten og jobbe smartere. 

Arbeidet innledes med at vi sammen kartlegger hvordan byggteknikerne i bedriften jobber i dag. I neste steg utarbeider vi et forslag til hvordan eksisterende arbeidsforløp kan effektiviseres for å forbedre tegningskvaliteten.

Når bedriftens metoder og prosesser er dokumentert, blir det også enklere å lære opp nye medarbeidere.

Fordelene med metodikkutvikling:

Bedriftsnivå:

  • Skreddersydde, effektiviserte arbeidsforløp
  • Forbedret samarbeid i prosjektgrupper
  • Mer effektive byggteknikere og bedre tegningskvalitet
  • Tydelige og dokumenterte arbeidsforløp

Individnivå:

  • Standardiserte og enhetlige arbeidsprosesser
  • Grundig opplæring
  • Økt tegneeffektivitet

Kontakt oss

Anders Mellingen

Anders Mellingen

Norway Senior Director Nordics, Product Design & Lifecycle