Blogg

Blogg

BIM for landskap

Landskapsarkitektur henger tett sammen med bygg og veg. Prosjekteringsfagene innen bygg har for lengst tatt steget over i BIM-verden – og med verktøy, prosess og metodikk på plass, er det ønsker fra bransjen at landskapsarkitektene går i gang for ful ...

Les mer
Blogg

Part Maker fra Naviate

Naviate HVAC & Plumbing har lenge hatt en veldig presis kalkulasjon av trykkfall og lyd for ventilasjonsanlegg. Begrensningen for mange for å ta i bruk verktøyet, har vært tilgjengelige komponenter.

Les mer
Blogg

Custom Families

Tungt å editere og lage Revit objekter? Det kan i Revit være tidkrevende å opprette nye objekter i familie editoren, med vår nye funksjon kan du enkelt opprette nye objekter og sette sammen 2D og 3D symbol.

Les mer