Dokumenter KS-prosessen og hold oversikt over alle PDFer med Bluebeam

Bluebeam er spesialsydd for byggebransjen og støtter hele næringskjeden. Programvaren er kanskje best kjent for å håndtere alt du trenger å gjøre med en PDF-fil, men visste du at den kan brukes til langt mer?

Dokumenter KS-prosessen og hold oversikt over alle PDFer med Bluebeam

Med Bluebeam oppnår du også en mye enklere og bedre kvalitetssikring, loggføring og håndtering av PDF-tegningene dine. Det er enkelt å bruke, og sikrer god kommunikasjonsflyt fra arkitekt og prosjekterende ingeniører til entreprenørene og deres medarbeidere på byggeplassen.

Men selv om man får en bred verktøypakke skal man ikke engste seg for at programpakken blir kompleks. Bluebeam settes opp med en profil som tilpasses brukeren.

- Når vi implementerer Bluebeam hos våre kunder setter vi opp verktøyene arbeidsgruppen trenger for å løse deres oppgaver. Vi tilbyr også opplæring, kursing og har en e-læringsplattform som svarer på de aller fleste spørsmålene som dukker opp, sier Per Ole Otterness, leder i Symetri AEC Norge.

Spesiallaget til byggenæringen

Bluebeam har ingen sammenlignbare konkurrenter, men har overlappende funksjoner med andre programvarer. Adobe, en bred programpakke som er ment for å lage pene design, dokumenter, samt redigere bilder og film. Der er ikke Bluebeam.

Bluebeam er laget for prosjekterende og entreprenører, og inkluderer verktøy som støtter arbeidsprosesser i hverdagen. Dette omfavner blant annet kvalitetssikring, web-møter og holder oversikt over tegninger og dokumenter.

- Noen håndterer også PDFer gjennom Office-pakken og for små oppgaver kan det være greit. Men skal du skrive ut pene PDFer, ha tilgang til funksjoner som digital signatur, redigering, søk-og-erstatt-funksjoner med mere, er Bluebeam langt mer egnet, sier Otterness.

Mens Office-pakken og andre gratisprogrammer kan skrive ut i A4 og A3, kan Bluebeam skrive ut tegninger i mange andre formater, som for eksempel A1 og A0.

Les mer om Bluebeam her.

Lar deg spare tid og kostnader i byggeprosjekter

Bluebeam er rimeligere enn mange andre verktøy som hjelper deg å håndtere PDF-dokumenter.

- Men det er ikke på lisenskostnadene du sparer mest penger. Det er gjennom smidig arbeidsflyt og kvaliteten av den. Feil som glipper tidlig i prosjekteringen blir mye dyrere hvis de må løses på byggeplassen, sier Otterness.

Du kan lagre dokumentene i et skybasert studio og gi flere grupper tilgang. Da kan dere se på dem samtidig og diskutere dem, for eksempel via en iPad på byggeplassen.

Dokumentert kvalitetssikring

Bluebeam digitaliserer arbeidsflyten og loggfører aktivitetene i KS-prosessen.

- Med Bluebeam slipper dere å skrive ut papirtegninger og får en dokumentert prosess på egenkontroll og sidemannskontroll, sier Otterness.

Under den gammeldagse analoge arbeidsflyten skrev man ut tegningene på papir og markerte feil og endringer med markeringstusjer, og deretter må rettelsene tegnes inn via prosjekteringsverktøyet. Med denne prosessen er det tilnærmet umulig å holde oversikt over alle beslutningene som tas i prosjektet.

Med Bluebeam får du digitale fargetusjer og loggfører endringer, og dermed får du dokumentert kvalitetssikringen.

- Alle prosjekteringsfag må vise at de kvalitetssikrer arbeidet sitt, men har som oftest ikke detaljert dokumentasjon på det. Det får de med dette verktøyet, og alle bevegelser og endringer i tegningene blir loggført, sier Per Ole.

Verktøykassen full

Bluebeam er kjent som et fantastisk PDF-verktøy, med mange ulike funksjoner som du kan bruke for å gjøre arbeidsdagen din enklere. Du kan for eksempel legge flere tegninger sammen og skrive dem ut som én fil.

Det er spesielt nyttig for arkitekten som kanskje har 100 tegninger, og dermed må skrive ut ekstremt mange dokumenter. I plantegninger er det som regel mange aktive lenker til snitt og detaljer. De forsvinner når tegningene lagres til PDF-dokumenter med annen programvare.

Dersom du har Bluebeam, opprettholdes relasjonene i dokumentene.

Bluebeam har en også innbygd Excel-funksjon og fungerer dermed som en sterk regnemaskin. Brukeren kan for eksempel regne ut hva endringer med hensyn til materialvalg og priser medfører. Sammen med søkefunksjon, som i tillegg til tekst også finner symboler, kan du markere et toalett og med et par museklikk raskt få overblikk over hvor mange slike toalett du har i bygget.

Opplæring og implementering

Symetri har utarbeidet et eget nettbasert e-læringsprogram rettet mot ulike brukergrupper.

- Vi har fått tilbakemeldinger på at vi er gode på å forstå våre kunders behov og prosesser, og vi tilpasser programmet etter deres behov, sier seniorkonsulent i Symetri, Eirik Yndesdal. Vi kurser dine ansatte og hjelper superbrukere med å bli gode veiledere, blant annet gjennom bruk av den nettbaserte e-learning-portalen.

Vi ser imidlertid at mange medarbeidere kvier seg for å bruke ny programvare, og derfor ønsker vi å senke terskelen for å komme i gang med og benytte Bluebeam. Det gjør vi ved å sette opp programmet til dine behov og tilbyr en rekke videokurs som hjelper deg å jobbe effektivt med programvaren.

Symetris e-learning for Bluebeam

Symetris e-learning for Bluebeam er foreløpig tilgjengelig på svensk, men vil også komme på norsk. Her vil du finne en oversikt over lure tips og triks til hvordan du kan få maksimal nytteverdi av verktøyet, samt videoer som viser deg hvordan du utfører en rekke handlinger. Dersom du ønsker å lære mer om vår e-learning for Bluebeam finner du mer informasjon her.

Faktaboks Bluebeam

Bluebeam sørger for at arkitekter, ingeniører og entreprenører kan samarbeide sømløst fra prosjektering til bygging. Programvaren er først og fremst kjent som et PDF-verktøy, men har en bred verktøypalett som er spesielt designet for å arbeide med konstruksjonsdokumenter.

For arkitekten og ingeniøren har Bluebeam egne plug-ins for automatisert utskrift fra tegneverktøyet. Bluebeam konverterer raskt 2D- og 3D-tegner til PDF-filer. De kan lagres i skyen og er enkelt tilgjengelig for hele prosjektteamet også på byggeplassen.