How to read your license file

Ever wondered if there was an easy way to see what was in your license file?

How to read your license file

Well upload it to the following site and ... voila ... read all the details:

Autodesk License Parser Website

For more help with your licences please contact our service desk.

Blogg

Infraworks og BIM modeller gjennom hele prosjektet, del 1

17 januar 2022

Del 1 setter søkelys på arbeidsmetodikk i tidligfase av et infrastrukturprosjekt. Dette er noe som blant annet utbyggere, rådgivere eller entreprenører kan dra god nytt av. Til dette arbeidet i en tidlig idéfase, kan det være fordelaktig å benytte Autodesk Infraworks.

Lær mer