How to read your license file

Ever wondered if there was an easy way to see what was in your license file?

How to read your license file

Well upload it to the following site and ... voila ... read all the details:

Autodesk License Parser Website

For more help with your licences please contact our service desk.

Blogg

BIM for landskap

04 april 2022

Landskapsarkitektur henger tett sammen med bygg og veg. Prosjekteringsfagene innen bygg har forlengst tatt steget over i BIM-verden – og med verktøy, prosess og metodikk på plass, er det ønsker fra bransjen at landskapsarkitektene går i gang for fullt også.

Lær mer