Introduksjon til en enklere verden for prosjektering;

Infraworks og BIM modeller gjennom hele prosjektet, DEL 1

I denne første bloggserien skal jeg vise deg hvordan du på en enkel måte bruker Infraworks for å bygge opp en modell på en «så enkel måte at hvem-som-helst» kan klare det.

Infraworks og BIM modeller gjennom hele prosjektet, DEL 1

Intensjonen med denne serien av blogginnlegg er å belyse noen av de utfordringer bransjen vår står ovenfor. Alt fra hvordan man kan sjonglere mellom kompliserte regler, forskrifter og krav, til hvordan mer effektivt bruke de verktøyene du allerede har i dag; men også hvilke funksjoner vi kan vente oss i fremtiden.

I disse innleggene vil jeg presentere alt fra en funksjon, arbeidsflyt, metodikk eller synspunkter en til to ganger hver måned, og dersom det er ønsker fra dere brukere om temaer som dere ønsker å få belyst, er det bare å gi meg tilbakemelding.

Utdrag av modell prosjektert med Autodesk produkter slik som f.eks: Civil3D, Infraworks, Revit, 3Dds Max ++

Utdrag av modell prosjektert med Autodesk produkter slik som f.eks.: Civil3D, Infraworks, Revit, 3Dds Max ++

Del 1

I den første delen av innlegget, har jeg valgt å sette søkelys på arbeidsmetodikk i tidligfase av et infrastrukturprosjekt. Dette er noe som blant annet utbyggere, rådgivere eller entreprenører kan dra god nytt av.

Til dette arbeidet i en tidlig idéfase kan det være fordelaktig å benytte Autodesk® InfraWorks™

Infraworks er et fantastisk verktøy til dette formålet, ikke bare til tidligfase, men også underveis i selve prosjekteringen og helt frem til visualisering og presentasjon ut til publikum eller investorer.

Bildet viser en tidlig idéfase av et infrastruktur prosjekt hvor det kan være fordelaktig å benytte Autodesk Infraworks

Programmet har et enkelt brukergrensesnitt og er lett å bruke, selv for den som kanskje ikke er teknisk anlagt. Dette programmet gjør det enkelt og morsomt å få frem gode resultater.

Jeg skal starte med å nevne litt om vegprosjektering i Infraworks (heretter kalt AIW)

Her har man to metoder for å starte prosjekteringen av en vegkorridor.

Enten PI-based eller Element-based. Jeg vil fremheve PI-based som den enkleste og vanligste metoden. 

Dette bildet viser et Assetcard med funksjoner som viser PI based/Element based

Dette er et Assetcard med funksjoner som viser PI based/Element based.

Horisontalkurvatur med gripspunkter. Når man har plassert vegen omtrentlig der man ønsker kan du fortsatt justere så mye du vil, kun begrenset av enten geometriske regler eller verdier for radier på kurvaturen.

Horisontalkurvatur med gripspunkter.

Når man har plassert vegen omtrentlig der man ønsker kan du fortsatt justere så mye du vil, kun begrenset av enten geometriske regler eller verdier for radier på kurvaturen.

Men selv etter at korridoren er generert, har man fortsatt flere muligheter til å endre på designet. Bl.a. ved å endre skråningsutslag, eller sette inn f.eks. bro, tunnel eller andre elementer.

Men selv etter at korridoren er generert har man fortsatt flere muligheter til å endre på designet. Bl.a. ved å endre skråningsutslag, eller sette inn f.eks bro, tunnel eller andre elemeter. Dette bildet viser før endring     Men selv etter at korridoren er generert har man fortsatt flere muligheter til å endre på designet. Bl.a. ved å endre skråningsutslag, eller sette inn f.eks bro, tunnel eller andre elemeter. Dette bildet viser etter endring.

Før                                                                              Etter

Vegkorridoren vil da genereres automatisk basert på enkle predefinerte standarder som man kan redigere eller lage selv.

Når det gjelder vertikalkurvatur har man mange muligheter for justeringer også her.

Både for å redigere eksisterende punkter, men også for å legge til nye knekkpunkter, radier, helninger og mye mer.

Dette bildet viser vertikalkurvatur for justeringer

Vertikalkurvatur

Men den virkelige godbiten er dynamikken mellom Civil 3D og Infraworks.

Det gir deg muligheten til å eventuelt etablere enten en horisontalgeometri (alignment) i Civil 3D og ta denne inn i Infraworks for videre editering og forbedring, eller faktisk en hel vegkorridor laget i Civil 3D. Når man har fått vegkorridoren inn i Infraworks er det enkelt å legge på materialer og teksturer og andre elementer for å gi modellen et mer visuelt og grafisk inntrykk.

Dette bildet viser dynamikken mellom Civil 3D og Infraworks

Dynamikken mellom Civil 3D og Infraworks

Så, med dette avslutter jeg den første delen av denne tre-delte serien om Infraworks.

Velkommen til del 2 som kommer uke 4-2022.

 

 Del 2 

I neste del av skal jeg ta for meg litt mer om landskapsmodellering. Bl.a. byggegroper i flere nivåer. Her vil jeg og gå litt mer i dybden for hvordan berike modellen ytterligere, og på hvilken måte man går frem for å komme til resultatet som bildene over viser.

Om man bruker programmets egne funksjoner for å visualisere modellen er dette ofte bra nok, men i del 3, skal jeg bruke et tredjepartsprogram; "Lumion" for å ytterligere gi modellen et lekkert visuelt uttrykk til bruk i blant annet presentasjoner til for eksempel media. 

 

Faktaboks Symetri Europa

Symetri leverer mange Autodesk produkter, men vi utvikler også våre egne moduler slik  som slik som Naviate.

Jeg skal for det meste sette søkelys på "Naviate Infrastructure".

Dette er en samlebetegnelse for del-modulene som vi har kalt Road, Landscape, Pipe og Traffic.

Men siden jeg snakker om tverrfaglighet, så skal jeg også innom bl.a Revit også.

For Symetri Norge har det i all hovedsak vært mest fokus på Bygg-bransjen (Revit/Naviate for Revit) og heller lite eller ingenting på infrastruktur. Dette tar vi nå grep om og lanserer nå Naviate Infrastucture i Norge.

Med denne nye satsningen på infrastruktur, Landskap og VA er vi godt rustet til å være en meget attraktiv leverandør av programvare for det tverrfaglige miljøet innenfor den infrastruktur-bransjen, men også innenfor andre displiner som prosjekterer ved hjelp av digitale verktøy slik som f.eks Naviate eller Autodesk.