Knytte 3D og symbol, VVS og Elektro

Part Maker fra Naviate

Naviate HVAC & Plumbing har lenge hatt en veldig presis kalkulasjon av trykkfall og lyd for ventilasjonsanlegg. Begrensningen for mange for å ta i bruk verktøyet, har vært tilgjengelige komponenter.

Part Maker fra Naviate

Med Part Maker er det nå mulig å legge inn egne ventiler og utsyr som kan benytte kalkuleringen til Naviate. Familien du legger til kan være fra en produsent du henter fra nettet, eller det kan være noe du har skapt selv.

Part Maker mappestruktur

Mappestrukturen bygger på hvilken type system ventilen skal representerer (Supply, Return eller Exhaust) og er et av kravene for at funksjonen skal fungere. Mappestrukturen gjenskapes enten ved å gjøre det manuelt alternativt får man spørsmål om å generere dette når man starter funksjonen å familien ikke ligger i riktig hierarki.
Når dette er gjort, kan man begynne å se nærmere på grensesnittet for å legge på informasjon om trykkfall og lyd (funksjonen kan aktiveres i familien eller i prosjekt). 

Ventil, Part Maker

På dette tidspunktet legger man inn informasjonen om produsent, model, kategori og typer, samt definerer hvor familien hentes fra på din PC.

Part Maker, mappestruktur 2

Part Maker, mappestruktur 3Du har også mulighet til å endre navnet på de forskjellige typene.


                                                     pil

 

Nå som dette er gjort skal vi begynne å legge til informasjonen om lyd og trykkfall, dette krever grunnleggende PC-ferdigheter og at man holder tunga rett i munnen. Vi begynner med å finne et bilde av trykkfalls-diagrammet av ventilen, dette skal vi bruke til å definere trykkfall basert på åpning.

Trykkfallsdiagram    

Diagrammet blir knyttet opp mot hvilken type du har valgt.

Diagram knyttes mot familien

 

 

I BIM-timen 25.mars skal jeg gå videre med å vise hvordan man kan knytte lyd og trykkfalls-diagram til en familie og kjøre beregning basert på det.»

 

 

 

 

SE opptak av BIM-timen fredag 25. mars: Hvordan knytte 3D og symbol, VVS og Elektro Lær mer om temaet ovenfor i BIM-timen fra 25.03.22 hvor Thomas gjennomgikk dette i praksis Se opptak av BIM-timen
Blogg

BIM for landskap

04 april 2022

Landskapsarkitektur henger tett sammen med bygg og veg. Prosjekteringsfagene innen bygg har forlengst tatt steget over i BIM-verden – og med verktøy, prosess og metodikk på plass, er det ønsker fra bransjen at landskapsarkitektene går i gang for fullt også.

Lær mer
Blogg

Custom Families

16 mars 2022

Create Custom Families lar deg jobbe med objekter på en enklere måte og lar deg sette sammen 2D og 3D objekter til en samlet familie.

Lær mer