Power BI: visualiser og del data

Power BI er et datavisualiseringsverktøy fra Microsoft som gjør det enkelt å lage interaktive visualiseringer fra ulike datakilder. Det er en plattform for innsamling, analyse og presentasjon av data i et brukervennlig format. Med Power BI kan brukerne opprette og dele visualiseringer, rapporter og dashboards med andre i organisasjonen.

Power BI: visualiser og del data

Power BI er et kraftig verktøy for å få innsikt i data. Det kan koble sammen data fra ulike kilder, for eksempel Excel, SharePoint og Autodesk Construction Cloud (ACC), og lage visualiseringer av de innsamlede dataene. Power BI tilbyr et bredt utvalg av innebygde diagramtyper, inkludert linjediagrammer, søylediagrammer og kakediagrammer, noe som gjør det enkelt å presentere data på en tydelig og forståelig måte.

En annen fordel med Power BI er at det er enkelt å dele visualiseringer og rapporter med andre i organisasjonen. Brukerne kan publisere visualiseringene og rapportene sine i Power BI-tjenesten, der andre kan se og interagere med dem. Dette gjør det mulig for ulike avdelinger og team å samarbeide og få innsikt fra data på en enhetlig måte.

 

Integrasjon med Autodesk Construction Cloud (ACC)

Integrasjonen mellom ACC og Power BI gjør det mulig å koble data fra ACC til Power BI for å lage interaktive visualiseringer og rapporter. Brukerne kan koble til data fra ulike kilder, inkludert prosjektplanlegging, samarbeid og styring av konstruksjonsdata, og lage visualiseringer av de innsamlede dataene. På denne måten kan brukerne få innsikt i prosjektstatus, budsjetter, tidsplaner og andre viktige data for prosjektet, samt dele dem med andre i organisasjonen.

ACC-integrasjonen med Power BI gjør det mulig for byggefirmaer og entreprenører å få en helhetlig oversikt over prosjektene sine og ta beslutninger basert på data. Det kan også bidra til å identifisere potensielle problemer og forbedringsmuligheter på et tidlig stadium.

Det finnes flere ulike forhåndsdefinerte maler og dashbord for ACC-data som kan brukes i Power BI, noe som gjør det enkelt for brukerne å komme i gang med visualiseringen. Det er også mulig å lage egne visualiseringer og rapporter.

Alt i alt gir integrasjonen mellom Autodesk Construction Cloud og Power BI byggefirmaer og entreprenører mulighet til å: 

  • Samle inn, analysere og presentere data fra forskjellige kilder
  • Identifisere problemer og forbedringspotensialer i prosjekter
  • Ta bedre beslutninger basert på data

Webinar 8. september (svensk/norsk)

Den 8. september kan du delta på et webinar (svensk/norsk) om Power BI. Du kan lære om hvordan du bruker Power BI i ditt arbeide for å visualisere og dele data i din organisasjon og ut fra dette, kunne ta bedre beslutninger. Vår konsulent, Roger Feste, vil holde innlegget om Power BI og vise koblingen fra ACC og hvordan det fungerer. Roger vil også si noe om fordelene det kan gi bedrifter med tanke på  blant annet forbedringsarbeid.


Les mer og meld deg på her.

Blogg

BIM for brannrådgivere har kommet for å bli

22 august 2023

Bygg- og anleggsbransjen har tatt i bruk BIM-løsninger lenge – men innenfor brannprosjektering er det fremdeles ganske nytt. Med Bimfire Tools i Revit får du som branningeniør legge premissene fra start i prosjekteringen.

Lær mer