Save time when doing part or assembly drawings

Save time when doing part or assembly drawings

Symetri QuickViews app

Watch the video and see how the Symetri QuickViews app allows users to very quickly add drawing views from any component from all levels of an assembly, instead of the tedious process of browsing for the correct file on the hard drive. 

Video recorded by Craig Snell, Symetri MFG Support & Training Manager

The app is free to download from the Autodesk app store and works alongside Autodesk Inventor.

Blogg

BIM for landskap

04 april 2022

Landskapsarkitektur henger tett sammen med bygg og veg. Prosjekteringsfagene innen bygg har forlengst tatt steget over i BIM-verden – og med verktøy, prosess og metodikk på plass, er det ønsker fra bransjen at landskapsarkitektene går i gang for fullt også.

Lær mer