Support - License issues logging into Vault

Issue:
When logging into Vault from Inventor, AutoCAD or any other Autodesk application having a Vault Addin, the message appears:
"The license obtained is incompatible with the server."

Support - License issues logging into Vault

Causes: 
Vault is registered as the wrong edition (Basic, Workgroup, Professional) in the Mircrosoft® Windows Registry or certain registry keys are missing.

Solution:
Following steps solved the issue:
• Launch windows registry with regedit.exe
• Go to folder "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\PLM\Autodesk Vault xx.0\"
• Edit the key "Edition"
• Change the value from "Basic" to "Workgroup" or "Professional"
• Save the changed value with press button "ok"
• Restart Autodesk Inventor 20xx and log in into Vault

Blogg

Autodesk Construction Cloud som samhandlingsplattform for byggeprosjekter

23 mai 2024

I en bransje hvor nøyaktighet og tidsstyring er avgjørende, gir Autodesk Construction Cloud (ACC) en løsning som endrer måten prosjektinformasjon deles og håndteres på tvers av forskjellige plattformer. ACC gjør det mulig for alle involverte å arbeide mer effektivt gjennom sin integrerte plattform og med overføring av data i realtid.

Lær mer
Blogg

Utforsk fremtiden med enlinjeskjema i Revit

22 april 2024

Det skjer stadig endringer i bygg- og anleggsindustrien, som krever stor nøyaktighet og effektivitet i prosjekteringen av elektriske systemer. Med Naviate Electrical håndterer du enlinjeskjemaer direkte i Revit og minimerer risikoen for kostbare feil under konstruksjonen.

Lær mer