Support: Unable to obtain a license

Issue: 

When trying to start Inventor you find that you are unable to get a license from the license server even though there are licenses available.

Support: Unable to obtain a license

Solution:

Delete the folder C:\ProgramData\Autodesk\CLM\LGS. This should force Inventor and other Autodesk products to ask what licensing you are using next time it opens.  Once restarted you select network license and repoint to your license server.

Blogg

Infraworks og BIM modeller gjennom hele prosjektet, del 1

17 januar 2022

Del 1 setter søkelys på arbeidsmetodikk i tidligfase av et infrastrukturprosjekt. Dette er noe som blant annet utbyggere, rådgivere eller entreprenører kan dra god nytt av. Til dette arbeidet i en tidlig idéfase, kan det være fordelaktig å benytte Autodesk Infraworks.

Lær mer