Følg vårt spesialtilpassede kursopplegg!

BIM-akademiet: Bli best på BIM

Flere og flere prosjekter stiller krav til BIM. Med Symetris BIM-Akademi vil du stille sterkere i konkurransen.
BIM-Akademiet består av to alternative kursløp innen BIM. De to modulene består av flere kurs, er praktisk rettet og viser deg hvilke krav du må stille til andre aktører i prosjektet for at du skal kunne dra nytte av BIM.

Følger du hele løpet med Kursløp I vil du ikke bare få grunnleggende kompetanse på BIM, men også lære hvordan du kan bruke modellene til din fordel gjennom kunnskap i ulike programvarer.

Kursløp II består av to kursmoduler som gir deg en innføring i to sentrale programmer innen BIM.

For mer informasjon og påmelding til de respektive kursene i kursløpene: