Symetris ledelse

Jens Kollserud

Jens Kollserud

CEO
Jens startet i Symetri i 2009 som Business Unit Manager og har hatt flere stillinger i selskapet før han i 2016 ble CEO. Med over 20 års erfaring fra bransjen, har Jens en solid erfaring som leder av internasjonale prosjektgrupper innen flere funksjonsområder for å skape reell vekst i virksomheten. Som CEO i Symetri er han ansvarlig for selskapets samlede drift og forretningsutvikling. Han streber etter å utfordre og selv bli utfordret av mennesker som brenner for å finne nye og smartere arbeidsmetoder for en bedre fremtid. Dette gjør han ved å utvikle og knytte teknologi og mennesker på en måte som bidrar til meningsfylt endring.
Trude Berg

Trude Berg

CBO
Trude begynte i Symetri i 2012 og ble CBO i 2015. Hennes hovedoppgave var å sentralisere og modernisere markedsføringen for et mer effektivt resultat. Etter å ha oppnådd disse målene rettet hun fokuset mot global varemerkeprofilering av Symetri som tjenesteleverandør og tankeleder i bransjen. Med over 30 år i programvarebransjen har Trude den erfaringen og drivkraften som kreves for å løse ethvert problem og vet at godt samarbeid er nøkkelen til suksess.
Sveinung Vik

Sveinung Vik

CFO
Sveinung ble en del av Symetri-laget i 2014 og har vært Finance Director siden 2017. Gjennom hans tid i Symetri har han vært en sentral pådriver for flere omfattende endringer og omorganiseringer. Han er en erfaren Finance Director og er en ekspert på å muliggjøre langsiktig vekst og innføre strategiske endringer. Han brenner for å skape gode relasjoner til andre og for å modernisere arbeidsplasser.
Mikko Viertola

Mikko Viertola

CTO
Mikko startet i Symetri i 2011, og etter å ha ledet Manufacturing Business Unit i flere år ble han CTO i 2020. Nå leder han en global prosjektgruppe med medarbeidere som er spesialiserte på produktstyring og -utvikling, samt fokuserer på å finne ny teknologi som styrker Symetris konkurranseevne. Dette gjelder også for intern bruk av ledende teknologi for å muliggjøre strømlinjeformede prosesser for driften vår. Mikko har over 25 års erfaring med forretningsutvikling i industrielle virksomheter, og brenner for å hjelpe kundene våre med å nå sine mål gjennom smart utnyttelse av banebrytende digitale løsninger.
Johan Lundqvist

Johan Lundqvist

CPO
Johan ble ansatt som CPO i Symetri i 2020. Han har en solid erfaring innen HR, og hans oppgave er å bistå ledelsen med å definere retningslinjer for både ledere og medarbeidere, utvikle og styrke «The Symetri Way» og kontinuerlig utvikle vår evne til å lede fremgangsrike team. Johan ser menneskene som nøkkelen til suksess, og han brenner for å skape fremgang gjennom å få både lederne og medarbeiderne til å utvikle seg.
Raymond Paulsen

Raymond Paulsen

Director Autodesk Business
Raymond startet i Symetri i 2001 og ble Director of Autodesk Business in 2017. Før han startet i Symetri drev han sin egen bedrift i åtte år. Hans erfaring med å bygge opp en virksomhet i bransjen, har gitt han kunnskap om det meste når det kommer til Autodesk. Den kunnskapen bruker han daglig i jobben som ansvarlig for Symetris Autodesk-portefølje globalt. Raymond mener at nøkkelen til suksess er å omgi seg med dyktige mennesker med vilje til å tenke innovativt og jobbe smartere.
Fredrik Andersson

Fredrik Andersson

IT Director
Fredrik har vært med Symetri siden 2018 som teamleder for Symetris IT-tjenester. I 2020 ble han IT Director med ansvaret for å utvikle det interne IT-teamet. Han har erfaring med IT-drift og levering av IT-løsninger til produksjonsindustrien, detaljhandel og infrastruktur. Dette gjør ham til en pålitelig partner når det kommer til å utvikle IT-prosesser som støtter forretningsmål, forbedrer nøkkeltall og effektiviserer arbeidsflyten. I Fredriks rolle er kollegene hans kundene, og han fokuserer på å hjelpe dem med problemløsing og få samarbeidet til å fungere dynamisk.
Per Carlsson

Per Carlsson

Director Nordics, Building & Infrastructure
Per startet i Symetri i 2008 og har siden den gang hatt flere ulike lederstillinger i selskapet. I dag er han ansvarlig for Symetris salg og aktiviteter i byggebransjen og infrastruktursektoren i Norden. Med over 20 års erfaring fra programvareindustrien, har han et brennende engasjement for å utgjøre en forskjell i bransjen. Han har en sterk tro på at digitalisering er løsningen på utfordringene våre knyttet til urbanisering og bærekraft.
Anders Mellingen

Anders Mellingen

Director Nordics, Product Design & Lifecycle
Anders ble med på Symetri-teamet i 2000 og var Business Area Manager for produksjon i flere år, før han i 2020 ble Director for Manufacturing Business Unit i Norden. Med over 25 års erfaring fra både tekniske områder og salg av komplekse løsninger har han vært en del av Symetris og produksjonsindustriens utvikling de siste tiårene.
John Bartle

John Bartle

Director UK
John has worked in the Autodesk channel since 1989 and became the Director of the Symetri's UK Business unit in 2021. With a background in mechanical engineering and many years of experience as a Technical Manager as well as Managing Director John is well suited for leading our UK Business unit forward. His goal is to help his team as well as Symetri's customer reach their true potential through honest and fair leadership.