Robot Structural Analysis Professional

Robot Structural Analysis Professional

Avansert programverktøy for konstruksjonsanalyse.

BIM-verktøy for konstruksjonsanalyse utviklet for ingeniører 

Test hvordan ulike belastninger påvirker konstruksjonen og sørg for at gjeldende bransjeregler følges, ved hjelp av avanserte BIM-verktøy (Building Information Modeling). Robot Structural Analysis Professional inngår i Architecture, Engineering & Construction Collection. 

Fordelene med Robot Structural Analysis Professional 

 • Vindlastsimulering 
  Mulighet for å teste vindlaster for en bygningskonstruksjon før eventuelle konstruksjonsendringer blir kostbare.

 • Omfattende analysefunksjoner
  Mulighet for å utføre ulike analyser av konstruksjonen, som statisk analyse, modalanalyse og ikke-lineær analyse.

 • Integrerte, BIM-baserte arbeidsforløp
  Mulighet for å utveksle data mellom Revit og andre design- og konstruksjonsverktøy.

 • Støtte for resultatrapportering
  Mulighet for å presentere analyseresultater på forskjellige måter.

Kontakt

Per Ole Otterness

Per Ole Otterness

Norway Business Area Manager AEC

Relaterte produkter


Produkter

Sovelia AutoCAD

Enhance your design work in Autodesk AutoCAD with add-on features, standards and libraries.

Lære mer
Produkter

Autodesk Docs

Autodesk Docs er en online plattform som kan brukes gjennom alle faser i et byggeprosjekt til ledelse, designsamarbeid og datastyring.

Lære mer