Få kontroll på terrengmodeller og mengder tidlig i prosjektet – hvordan verifisere modeller og mengder på byggeplassen

På en byggeplass kan det forekomme uforutsette ting når man begynner med utgraving og masseforflytting. Da kan det være en utfordring å holde kontrollen på det faktiske terrenget og de terrengmodellene det er beregnet fra, samt hvilke masser som er kjørt ut av byggeplass opp mot hva som er kalkulert i prosjektet.

I dagens BIM-time vil vi vise dere arbeidsmetodikken som hjelper dere med å få kontroll på modellene og massene som faktisk er fraktet ut av byggeplassen kontra hva som er beregnet i terrengmodellene ved hjelp av bl.a scanning fra droner underveis i utgraving og masseforflytting.

Få kontroll på terrengmodeller og mengder tidlig i prosjektet – hvordan verifisere modeller og mengder på byggeplassen

 

 

Construction, Symetri man checking BIM model on tablet

Dette er et komplekst tema som krever litt jobb, her må man sette seg inn i problemstillingen og prøve seg fram. I BIM-timen 18. mars klokken 12 vil vi gjennomgå temaet, og hvordan vi løser det.

Blogg

BIM for landskap

04 april 2022

Landskapsarkitektur henger tett sammen med bygg og veg. Prosjekteringsfagene innen bygg har forlengst tatt steget over i BIM-verden – og med verktøy, prosess og metodikk på plass, er det ønsker fra bransjen at landskapsarkitektene går i gang for fullt også.

Lær mer