Rehabilitering i Revit – slik bruker du faser på en smart måte

Skal du i gang med et rehabiliteringsprosjekt? Med fase-funksjonen i Revit får du full oversikt over eksisterende bygningsmasse og endringene du planlegger å gjøre i en og samme bygningsmodell, slik at du kan jobbe enklere og mer effektivt.

Rehabilitering i Revit – slik bruker du faser på en smart måte

Et rehabiliteringsprosjekt består av flere separate faser. Det krever med andre ord at du må ha tre tanker i hodet samtidig – eksisterende bygningsmasse, endringene som skal utføres og det nye bygget. Fase-funksjonen i Revit lar deg skille mellom nye og gamle konstruksjoner og deler som må rives i en og samme modell, noe som betyr at du ikke trenger å operere med separate filer for hver fase.

Faser i Revit gjør det lettere å se sammenhenger og få totaloversikt over prosjektet – og bidrar til bedre planlegging, bedre løsninger og mer effektive arbeidsprosesser. I tillegg blir det lettere å estimere hvor mye av materialene som kan gjenbrukes eller ombrukes, slik at dette kan tas med i kostnadsberegningen.

Faser i Revit – slik fungerer det

Ved å ta i bruk faser i Revit kan du altså modellere den eksisterende bygningsmassen og deretter vise det nye arbeidet som skal utføres, inkludert elementer som må fjernes eller legges til. Takket være disse ulike fasene kan du justere visningsfilterne for å vise det du ønsker å se – for eksempel rivning eller nye konstruksjoner.

Fase-funksjonen har rykte på seg for å være en av de mest kompliserte i Revit. Den er nok i alle fall den mest misforståtte. Men dersom du lærer deg å bruke sekvensene på riktig måte, vil rehabiliteringsjobben bli både raskere og enklere.


Prosjektfaser

Alle prosjekter er satt opp med to standardfaser, «Existing» og «New Construction». Du kan legge til midlertidige faser ved behov, men i prosjekter med kun én byggefase trenger du ikke fler enn disse to. «Demolish» er ikke en egen fase, men derimot en funksjon i «New Construction».

Revit, mark elements as demolished in the current phase

Når du jobber med faser er det viktig å forstå fasestatusen til et element. Hvert element i et prosjekt har to faseparametere: fasen hvor elementet ble opprettet og fasen hvor elementet (eventuelt) ble revet. Kombinasjonen av disse egenskapene resulterer i fire mulige fasestatuser: Existing, New, Demolished og Temporary.

Visningsfilter

For å se en bestemt fasestatus eller en spesiell kombinasjon av fasestatuser bruker du visningsfilteret. Du setter selv opp de forskjellige kombinasjonene, for eksempel «Existing» + «Demolished» og bestemmer hvilke elementer du vil vise eller skjule.

Phases in Revit
Graphic Overrides

«Graphic Overrides»-funksjonen gir deg mulighet å velge hvordan objekter med forskjellig status skal vises. For eksempel kan vegger som skal rives vises med blå stiplede linjer, mens eksisterende elementer vises med sammenhengende svarte linjer. Du kan overstyre den grafiske visningen for en valgt kategori av elementer, for eksempel ved å endre linjetykkelse, skravur og farger. I senere versjoner av Revit (fra 2022) kan du dessuten lage graphic overrides for enkelte views. Dette gjøres med filter i «Visibility/Graphic Overrides».


Malfiler i Naviate Architecture

Naviate Architecture tilfører ytterligere fordeler og muligheter som hjelper deg å øke effektiviteten når du jobber med rehabiliteringsprosjekter i Revit. Malfilen i Naviate Architecture er tilrettelagt med blant annet «Browser Organization» og «View Templates» som sikrer deg en strømlinjeformet og rask prosjektoppstart.

 

Rehabilitering er et bærekraftig valg

Bygningsrehabilitering og bærekraft henger tett sammen. Byggebransjen kan spare store klimagassutslipp ved å rehabilitere eksisterende bygg og ombruke bygningsdeler og materialer – faktisk påvirker rehabilitering miljøet bare halvparten så mye som å rive og sette opp et helt nytt bygg ifølge en rapport fra SINTEF.

Sirkulær økonomi er et viktig element i rehabilitering. Hva skal rives – og hva kan eventuelt ombrukes et annet sted i bygget? Med faser i Revit kan du holde styr på dette siden du gir alle elementer informasjon om når de ble bygget og når de ble revet.


Vil du lære mer?

Nysgjerrig på hvordan du kan bruke faser i Revit i rehabiliteringsprosjekter? Da bør du melde deg på BIM-timen vår 24. februar, hvor produktspesialistene våre Matthijs Lotter Homan og Giacomo Hinna vil gi en grundig innføring i funksjonalitetene.