Sømløs kommunikasjon og samarbeid - med Autodesk Construction Cloud

Skyløsningen Autodesk Construction Cloud (ACC) er en levende arbeidsplattform og Common Data Environment (CDE). Ved å samle all data og kommunikasjon på ett sted, synkronisert i sanntid, fjernes avstanden mellom prosjekt og byggeplass.

Sømløs kommunikasjon og samarbeid - med Autodesk Construction Cloud

I moderne byggeprosjekter er en rekke yrkesgrupper involvert i ett og samme prosjekt. Det er ofte satt strenge krav til at alt skal være på plass i rett rekkefølge og til rett tid, som krever en viss struktur og organisering for at byggeprosessen skal fungere optimalt - fra første strek til fullført prosjekt.

At byggefeil oppstår er dessverre ikke helt uvanlig og er ofte et resultat av mangelfull kommunikasjon og videreformidling av endringer. Informasjonsflyten i et prosjekt er ofte preget av mange involverte, spredt informasjon og data. Konsekvensene av dette er som oftest forsinkelser i byggeprosessen og økte kostnader – som enkelt kunne vært unngått hadde det vært bedre kommunikasjonsflyt og en oversiktlig samling av data på ett sted.

Med Autodesk Construction Cloud sikrer du at tid, penger og ressurser blir spart, og at alle har riktig informasjon for å bygge rett fra start.


All informasjonen på ett sted

I de fleste byggeprosjekter er det fort at mye papir flyter – digitalt. Kommunikasjon, vedlegg, oppdaterte planskisser, BIM-modeller og tegninger som oppdateres gjennom servere, e-post og Teams skal til rett person og til rett tid. Denne måten å kommunisere på gjør arbeidsprosessen lite effektiv og tidkrevende for alle involverte i prosjektet.

Ved å benytte deg av Common Data Environment (CDE) som modul i ACC, samler du all informasjon og data for prosjektet – på ett sted. Kommunikasjonsflyten går direkte til de involverte for hvert prosjekt, i stedet for å gå omveier for å komme i kontakt med den rette. Dette sørger for at de riktige menneskene på byggeplassen har tilgang til rett informasjon til rett tid. Ved å sørge for at all informasjon og kommunikasjon er samlet, minimeres fallgruvene og rommet for feil i prosjekter.

Sammen skaper ACC og CDE et bedre og mer dynamisk samarbeid på byggeplassen - ved å tilgjengeliggjøre og samle all kommunikasjon og prosjektdata på samme sted.

Har du lyst å lære mer om dette temaet så meld deg på BIM-timen 24. november kl 12:00.