Support - License issues logging into Vault

Issue:
When logging into Vault from Inventor, AutoCAD or any other Autodesk application having a Vault Addin, the message appears:
"The license obtained is incompatible with the server."

Support - License issues logging into Vault

Causes: 
Vault is registered as the wrong edition (Basic, Workgroup, Professional) in the Mircrosoft® Windows Registry or certain registry keys are missing.

Solution:
Following steps solved the issue:
• Launch windows registry with regedit.exe
• Go to folder "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\PLM\Autodesk Vault xx.0\"
• Edit the key "Edition"
• Change the value from "Basic" to "Workgroup" or "Professional"
• Save the changed value with press button "ok"
• Restart Autodesk Inventor 20xx and log in into Vault

Blogg

BIM for landskap

04 april 2022

Landskapsarkitektur henger tett sammen med bygg og veg. Prosjekteringsfagene innen bygg har forlengst tatt steget over i BIM-verden – og med verktøy, prosess og metodikk på plass, er det ønsker fra bransjen at landskapsarkitektene går i gang for fullt også.

Lær mer