BIM-FORUM 2021

NEW BEGINNINGS ARE HERE
31. AUGUST - 2. SEPTEMBER

Velkommen til BIM-Forum 2021!

Pandemien tvang oss til å omstille oss til en langt mer digital arbeidshverdag nærmest over natten. Som et resultat har utviklingen av teknologi tilpasset digitale arbeidsmetoder og samarbeid skutt i været det siste året, og mange av oss har funnet nye og bedre måter å utføre jobben vår på.

Og det er nettopp dette vi tar med oss som en vesentlig læring på veien videre: Verdien av digital samhandling.

På BIM-Forum 2021 vil du lære om sentrale verktøy som legger til rette for gode, digitale samhandlinger. Vi har invitert med oss bedrifter fra ulike fag og faser i byggeprosjekter som vil dele hvorfor og hvordan de har lyktes i sine prosjekter. Vårt mål er at du skal sitte igjen med både inspirasjon og ny kunnskap som du kan ta med deg inn i din arbeidshverdag.

Vi gleder oss til å se deg på vårt digitale arrangement 31. august - 2. september.

Registrer deg her

Dette vil du lære på BIM-Forum

Temaet “New beginnings are here” tar for seg hele spekteret fra hvordan du kommer i gang med digitale arbeidsmetoder og hva du må tenke på, til hvordan du skaper verdi i arbeidet ditt – både individuelt og i tverrfaglige prosjekter. Du vil være med på en reise fra digital oppstart, til første fase av et byggeprosjekt fra skissering, bygging og hele veien mot overlevering til FDVU og byggherre.

BIM-Forum vil holdes på plattformen Hopin, og dag 1 og 2 vil avholdes av Symetri AEC Norge, mens den siste dagen vil vi kjøre i samarbeid med våre nordiske kolleger i Sverige, Danmark og Finland. Fellesdagen vil bestå av foredrag på norsk, svensk og engelsk, og her står du selvsagt fritt til å velge foredragene som passer for deg.

* Merk: Hvert tema for de ulike foredragene finner du i agendaen, men detaljene er ikke helt spikret ennå, vi kommer med mer informasjon fortløpende.

Dag 1

Vi drar i gang arrangementet med å ønske deg velkommen til oss og gir deg en gjennomgang av arrangementet, agenda og hva du kan forvente i løpet av disse tre dagene.

Foredraget vil holdes på hovedscenen.

Et oppdrag er litt som et tog; starter man på feil skinner, havner man både i feil retning og det blir vanskeligere og vanskeligere å endre kurs jo lengre toget kjører.

Vi skal i dette foredraget se nærmere på hva som bør gjøres i den digitale oppstarten av et oppdrag for å sikre at alle involverte jobber på en effektiv måte, samt at vi ivaretar sluttleveransene allerede fra starten av.

Du vil også lære mer om hvilket ansvar en BIM-koordinator har, og hva som er de de viktigste oppgavene.

Foredraget vil holdes på hovedscenen.

Detaljer TBA.

Foredraget vil holdes på hovedscenen.

Etter Jan Tores foredrag vil våre konsulenter gå dypere inn i Naviate tilpasset de spesifikke fagene. 

Velg mellom fire sessions:

 • Naviate Architecture ved Kamilla Knudsen
 • Naviate Structure ved Bogdan Benta
 • Naviate El ved Eirik Yndesdal
 • Naviate Infra ved Leif-Are Gundersen

Vi vil få med oss en bedrift som vil dele hvordan de har brukt Solibri til mye mer enn modellsjekking og mengdeuttak.

Detaljer TBA.

Foredraget vil holdes på hovedscenen.

Foredraget vil holdes på hovedscenen.

Dag 2

Foredraget vil holdes på hovedscenen.

Klokken 09:20 vil fire forskjellige bedrifter dele sine erfaringer med å bruke Naviate for Revit i sine prosjekter. Delta på foredraget som passer for deg og ditt fag, og lær hvordan andre har benyttet verktøyet til å oppnå økt effektivitet og bedre resultater:

 • Naviate Architecture (Bedrift TBA)
 • Naviate Structure (Bedrift TBA)
 • Naviate Site & Landscaping (Bedrift TBA)
 • Naviate Electrical ved Trond Pedersen i Structor

Foredragene vil holdes i parallelle session-rom.

Detaljer TBA.

Foredraget vil holdes på hovedscenen.

Våre konsulenter presenterer Naviate for Revit for de ulike fagene. Delta på foredraget som er mest aktuelt for deg:

 • Naviate Landuse ved Kamilla Knudsen
 • Naviate Simple BIM ved Thomas Nyrud
 • Naviate Site & Landscaping ved Matthijs Lotter Homan
 • Naviate Daylight med Mehmed Hodžic

Foredragene vil holdes i parallelle session-rom.

Detaljer TBA.

Foredraget vil holdes på hovedscenen.

Foredraget vil holdes på hovedscenen.

Dag 3

Dag tre vil kjøres i samarbeid med Symetri Sverige, Danmark og Finland og avholdes på norsk, svensk og engelsk. På starten av denne dagen vil Per Ole presentere agendaen og hvilke foredrag vi tenker vil være relevant for deg å delta på.

Foredraget avholdes på den norske hovedscenen.

Velg mellom fem ulike sessions:

Session for branningeniører:
Brannprosjektering i BIM
Vi viser hvordan du kan ta byggeprosjektet til nye høyder ved å inkludere brannsikkerehet i BIM-modellen.
Foredragsholdere: Fredrik Hiort, Briab & Robert Grahm, Skanska Sverige

Session for infrastruktur:
Naviate Vei, del 1
Overblikk av veiprosjektering med Naviate Road for Civil 3D.
Foredragsholder: Mia Kajsajuntti, Symetri

Session for arkitekter:
BIM Collaborate Pro

Worksharing i skyen
Foredragsholder: Patric Bryntesson

Session for byggentreprenører:
Autodesk Cloud Solutions
Foredragsholdere: Tomas Lindgren, Symetri & Jonas Kramer, Autodesk

Session for byggprosjektør:
Prosjektering av 3D-armering i Revit - fra modell til dokumentasjon
Vi viser hvordan du kan bruke Naviate for å håndtere 3D-armeringen gjennom et prosjekt.
Foredragsholder: Hans Zandhoff

Velg mellom fire ulike sessions:

Session for infrastruktur:
Naviate Vei, del 2

Naviate Vei på dypet
Foredragsholder: Thomas Nilsson, Symetri

Session for byggprosjektører:
BIM Collaborate Pro

Worksharing og samhandling i skyen
Foredragsholder: Patric Bryntesson, Symetri

Session for arkitekter:
Naviate Architecture

Maksimer effektiviteten din når du jobber i Revit
Foredragsholder: Thorbjörn Hoverberg, Symetri

Session for byggentreprenører:
Autodesk Build
Intro
Foredragsholder: Pierre Gullander, Symetri

Velg mellom fire ulike sessions:

Session for kompetanseheving:
Symetri e-learning:
Kom i gang med Symetri E-Learning og Pinnacle Series
Foredragsholder: Tomas Lindgren, Symetri

Session for arkitekter:
Symetri e-learning

Forbedre din kontinuerlige kompetanseheving på det\n mest kostnadseffektive måten
Foredragsholder: Magtiel Jiménez, Symetri

Session for byggingeniører:
Autodesk Assemble
Foredragsholder: Claus Vemgaard, Symetri

Session for byggprosjektører:
Byggegrop i Revit
Vi viser hvordan man kan anvende Naviate Site & Landscaping for å etablere en byggegrop og ha kontroll på masser i Revit.
Foredragsholder: Hans Zandhoff, Symetri

Session for byggentreprenører:
Autodesk Takeoff
Foredragsholder: Claus Vemgaard, Symetri

Naviate 2022 - Nytt lisensieringssystem
Hva betyr det for deg?
Foredragsholder: TBA

Visualisering/VR
Foredragsholder: Martin Saldert, Symetri

Naviate Accelerate - smarte funksjoner for alle brukere av Revit
Funksjoner som kan hjelpe deg å jobbe mer effektivt uavhengig av hva du prosjekterer i Revit.
Foredragsholder: Thorbjörn Hoverberg, Symetri

Hvorfor ikke benytte lunsjpausen til å bli kjent med nye mennesker fra bransjen? 

I Hopin kan du møte andre deltakere ved å bruke "Networking"-funksjonen. 

Mer detaljer TBA.

Foredraget holdes på hovedscenen.

Mer detaljer TBA.

Foredraget holdes på hovedscenen.

Foredraget holdes på den norske hovedscenen.

Bli kjent med oss!

Årets foredragsholdere består av mennesker med ulik bakgrunn og kompetanse innen bygg, anlegg og infrastruktur. Flere foredragsholdere og mer informasjon om samtlige kommer fortløpende.
Pelle Haukaas

Pelle Haukaas

Head of Service Development, Symetri AEC
Per Ole Otterness

Per Ole Otterness

Business Area Manager, Symetri AEC
Jan Tore Bugge

Jan Tore Bugge

Product Manager Naviate
Matthijs Lotter Homan

Matthijs Lotter Homan

Senior Consultant Building Design, Symetri AEC
Matthijs, eller Theis, er utdannet innen byggteknikk som er rettet mot stillinger som teknisk tegner på et arkitektkontor eller oppsynsmann hos et byggefirma. Han har vært med på Symetri-laget siden 2008, og vært hatt en viktig rolle i flere bygg du trolig har gått forbi på gata - enten her i Norge, eller i Nederland hvor han opprinnelig kommer fra. Datateknologi og 3D ligger nært hjertet til Theis, og han trives best med å jobbe variert og med mennesker. Og varierte arbeidsdager har han: Du finner han enten som konsulent ute hos kunder, som kursansvarlig, demoholder eller som utvikler av våre egne produkter.
Eirik Yndesdal

Eirik Yndesdal

Senior Consultant Electrical, Symetri AEC
Eirik er utdannet BIM-tekniker med bakgrunn som elektriker og jobber med BIM for bygg samt spisskompetanse innen elektrofaget. Han har jobbet i Symetri siden 2017 og har vært med i flere BIM-prosjekter og konsulentoppdrag hos våre kunder. Eirik sitter også som produktspesialist for utviklingen av Naviate og jobber tett med våre kunder for å utvikle nye funksjoner som vil effektivisere og kvalitetssikre deres hverdag.
Thomas Nyrud

Thomas Nyrud

Senior BIM Consultant, Symetri AEC
Thomas er har vært med oss siden 2018, og er utdannet innen BIM-teknikk med bakgrunn som rørlegger. Han jobber mye med å lære bort arbeidsmetodikk og rutiner som forbedrer hverdagen for firmaer som jobber med BIM-tekniske oppdrag. Hovedfokuset er rettet mot tekniske fag, men også mye av arbeidet går til koordinering innen bygg og anlegg som BIM-koordinator. Du finner Thomas ofte på oppdrag ute hos kunder hvor han holder kurs, demoer eller sitter som konsulent. Glemte vi å nevne at han i tillegg sitter som produktspesialist inn mot utviklingsteamet for Naviate for Revit?
Bogdan Benta

Bogdan Benta

Senior Consultant Structure, Symetri AEC
Kamilla Knudsen

Kamilla Knudsen

Senior Consultant Building Design, Symetri AEC
Kamilla har jobbet i Symetri siden 2019, og har jobbet i arkitektbransjen i 20 år med bygg og regulering. Hun holder kurs og demoer hovedsakelig for arkitekter, og er ofte å finne på konsulentoppdrag for bedrifter. I tillegg har hun produktansvar for Naviate Landuse. Kamilla trives ekstra godt når hun holder kurs og er på spennende konsulentoppdrag, og det skal nevnes at hun er superdyktig til det også!
Leif-Are Gundersen

Leif-Are Gundersen

Senior Consultant Infra, Symetri AEC
Tomas Lindgren

Tomas Lindgren

Sales, Building & Infrastructure
Thomas Nilsson

Thomas Nilsson

Portfolio Manager, Symetri
Pål Janson

Pål Janson

Key Account Manager, SWG
Pål Janson jobber for Service Works Global, en verdensleverandør av CAFM-systemer. Med en bakgrunn innen design og konstruksjon bruker har nå sin erfaring til å hjelpe byggherrer med håndtering av bygginformasjon i et livssyklusperspektiv/FDVU. Han utarbeider kravdokumentasjon for design- og konstruksjonssektoren, integrerer bygginformasjon til CAFM-systemer og leverer oppdatert data tilbake til rekonstruksjonsprosjekter.
Patric Bryntesson

Patric Bryntesson

Senior Consultant
Mia Kajsajuntti

Mia Kajsajuntti

Veiprosjektør og applikasjonsingeniør, Symetri AEC
Mia har en bakgrunn som veiprosjektør og jobber som applikasjonsingeniør med Naviate for Civil 3D. Hun fokuserer hovedsakelig på Naviate Vei og holder kurs innen veisegmentet.
Fredrik Hiort

Fredrik Hiort

Senior Partner, Briab
Fredrik var administrerende direktør for Briab i mer enn 10 år. Han var en av nøkkelpersonene i Briabs omstilling fra å være en tradisjonell brannsikkerhetsbedrift til å bruke digital brannsikkerhet som en integrert del av designprosessen. Fredrik er også branningeniør med nærmere 30 års erfaring.
Robert Grahm

Robert Grahm

Business Developer at SKANSKA
Thorbjörn Hoverberg

Thorbjörn Hoverberg

Application Engineer Revit Architecture, Symetri
Hans Zandhoff

Hans Zandhoff

Consultant, Symetri AEC

Kontakt oss dersom du har du noen spørsmål om BIM-Forum

*Merk at dette ikke er et påmeldingsskjema til arrangementet.

BIM-Forum 2021 gjennomføres i samarbeid med: