Tips and Tricks: Naviate Power & Process for Plant 3D

In order to get you up and going as fast as possible Symetri provides Autodesk Plant 3D together with the add-on solution, NAVIATE Power & Process that includes local industry symbol standards and pipe specs. We have made some Tips & Tricks videos around these solutions, so you can see how to work smarter in the Power & Process industry.

Tips and Tricks: Naviate Power & Process for Plant 3D

Model Export with Naviate Power & Process

How to fast and easy export Plant 3D models to 3D solid drawings with Naviate “Model Export”. Comes in handy when you want to share a 3D solid based Plant3D drawing for collaboration. .

Watch the video

Ortho Update with Naviate Power & Process

How to use the Naviate “Ortho Update” function to do a batch update of ortho drawings. Make your time-consuming updates overnight.

Watch the video

Property Manager with Naviate Power & Process

How and why to use and edit Naviate “Property Manager” in Plant 3D and P&ID. Also makes it possible for P&ID and 3D drawings to share the same design data.

Watch the video

Rename Copy Project with Naviate Power & Process

How and why you should use the “Naviate Rename Copy Project” function. Makes sure all folders, files and settings are copied to the new project.

Watch the video

Snap To Support with Naviate Power & Process

Tips & Tricks with the Naviate “Snap To Support”. A function that makes it possible to snap anywhere on a support.

Watch the video

Nyheter

Symetri lanserer Naviate Zero

25 september 2023

Første versjon av Naviate Zero MVP (Minimum Viable Product) er nå tilgjengelig. Denne første versjonen vil kun være tilgjengelig for et begrenset antall kunder.

Lær mer
Nyheter

Oppgradering av Bluebeam lisenser

25 mai 2023

Bluebeam gjør endringer i lisensieringsmodellen, og det er derfor viktig at du oppgraderer lisensene dine. Du må overføre eksisterende Bluebeam-lisenser med aktivt vedlikehold til de nye abonnementsplanene selv. Hvis du ikke har aktivt Maintenance, kan du bytte dine "gamle" lisenser uten aktiv Maintenance til de nye Subscriptionplanene frem til 28/6, og få 50% rabatt det første året.

Lær mer