DESIGN AUTOMATISERING

Automatiser rutineoppgaver med konstruksjonsautomatisering

Har du problemer med å fullføre prosjektene dine i tide, fordi det er for mange tidkrevende, manuelle arbeidsoppgaver?

Byggteknikere bruker ofte halvparten av arbeidstiden sin på manuelle rutineoppgaver, det vil si arbeid som ikke tilfører noe til selve produktdesignet. Med konstruksjonsautomatisering er det mulig å redusere eller til og med eliminere denne typen arbeid. På den måten får du mer tid til viktigere oppgaver. Så hva venter du på? Start arbeidet allerede i dag og effektiviser arbeidsprosessene dine, slik at du kan fullføre prosjektene i tide, uten behov for ekstra ressurser.

Same, yet different

Hos Symetri kan vi hjelpe deg med å automatisere konstruksjonsprosessen ved å implementere ulike produktkonfiguratorer. Teknologien vår støtter både ordrespesifikke og konstruksjonsbaserte prosesser, inkludert prosjektspesifikke, parametriske modeller og tegninger.

Konstruksjonsautomatisering implementeres i etapper. Det innledende arbeidet omfatter enkle oppgaver, som å kopiere og navngi filer. De siste delene av implementeringen omfatter mer avanserte oppgaver, blant annet håndtering av parametriske modeller og tegninger. Disse opprettes i henhold til ferdige maler, som overføres fra en salgskonfigurator eller fra bedriftens kalkyle- og beregningsprogram.

Suunnittelun automatisointi

Kundereferanser

Penny Hydraulics: Leading the Way with Goods Lifts Design

Penny Hydraulics has been manufacturing bespoke lifting solutions for over 37 years; designing, manufacturing, installing and servicing a wide range of goods lift solutions in the UK including custom design and custom built lifting equipment.

Read more

Simplified, streamlined and automated processes at Nordan

NorDan has a long tradition of building and designing its own production machines. The company uses solutions from Autodesk and Symetri to construct and design the machines of their window production. The tools have simplified, streamlined and automated NorDan's

Read more

Standardised methods and design automation save time at IV Produkt

As one of Sweden’s most successful suppliers of air handling units, it is important to always be at the forefront of product development and to have a design department that works in a way that is as standardised and efficient as possible.

Read more

Produkter

Anders Mellingen

Anders Mellingen

Director Nordics, Product Design & Lifecycle