DESIGN AUTOMATISERING

Automatiser rutineoppgaver med konstruksjonsautomatisering

Har du problemer med å fullføre prosjektene dine i tide, fordi det er for mange tidkrevende, manuelle arbeidsoppgaver?

Byggteknikere bruker ofte halvparten av arbeidstiden sin på manuelle rutineoppgaver, det vil si arbeid som ikke tilfører noe til selve produktdesignet. Med konstruksjonsautomatisering er det mulig å redusere eller til og med eliminere denne typen arbeid. På den måten får du mer tid til viktigere oppgaver. Så hva venter du på? Start arbeidet allerede i dag og effektiviser arbeidsprosessene dine, slik at du kan fullføre prosjektene i tide, uten behov for ekstra ressurser.

Same, yet different

Hos Symetri kan vi hjelpe deg med å automatisere konstruksjonsprosessen ved å implementere ulike produktkonfiguratorer. Teknologien vår støtter både ordrespesifikke og konstruksjonsbaserte prosesser, inkludert prosjektspesifikke, parametriske modeller og tegninger.

Konstruksjonsautomatisering implementeres i etapper. Det innledende arbeidet omfatter enkle oppgaver, som å kopiere og navngi filer. De siste delene av implementeringen omfatter mer avanserte oppgaver, blant annet håndtering av parametriske modeller og tegninger. Disse opprettes i henhold til ferdige maler, som overføres fra en salgskonfigurator eller fra bedriftens kalkyle- og beregningsprogram.

Suunnittelun automatisointi

Kundereferanser

Penny Hydraulics: Leading the Way with Goods Lifts Design

Penny Hydraulics has been manufacturing bespoke lifting solutions for over 37 years; designing, manufacturing, installing and servicing a wide range of goods lift solutions in the UK including custom design and custom built lifting equipment.

Les mer

NorDan forenkler, effektiviserer og automatiserer prosessene sine

NorDan har en lang tradisjon med å designe og bygge maskinene de trenger i bedriftens egen vindusproduksjon. Til dette arbeidet bruker de løsninger fra Autodesk og Symetri. Verktøyene har forenklet, effektivisert og automatisert mange av NorDans prosesser.

Les mer

Standardiserte metoder og designautomatisering hjelper IV Produkt å spare tid

Som en av Sveriges fremste leverandører av ventilasjonsaggregater er det viktig å alltid være i forkant med produktutviklingen, og at designavdelingen jobber på en så standardisert og effektiv måte som mulig.

Les mer

Produkter

Anders Mellingen

Anders Mellingen

Senior Director Nordics, Product Design & Lifecycle