Standardiserte metoder og designautomatisering hjelper IV Produkt å spare tid

IV Produkt

Som en av Sveriges fremste leverandører av ventilasjonsaggregater er det viktig å alltid være i forkant med produktutviklingen, og at designavdelingen jobber på en så standardisert og effektiv måte som mulig.

IV Produkt har løpende investert i forbedrede metoder og automatisering av rutineoppgaver, noe som har gitt store tidsbesparelser for bedriftens produktutviklingsteam. Men for å realisere omsetningsmålet på 1 milliard svenske kroner i 2020, var det nødvendig med ytterligere effektivisering av bedriftens prosesser. Et viktig ledd i dette arbeidet har vært å gå igjennom eksisterende arbeidsmetoder og sikre at alle på designavdelingen jobber ut fra samme prinsipper og metoder, slik at de enklere kan sette seg inn i hverandres prosjekter og modeller.

"Metodehåndboken har vært et viktig tilskudd på mange måter. Den har bidratt til økt effektivitet, og den tiden vi sparer kan vi i stedet bruke på produktutvikling. I tillegg kan designteamet bruke håndboken hvis de er usikre på noe, som hvordan man henter nummerserier fra forretningssystemet. Den er også en god støtte for nyansatte og konsulenter." Björn Hedin, CAD-sjef hos IV Produkt.

Utfordringer

  • Medarbeiderne på designavdelingen brukte forskjellige arbeidsmetoder
  • Behov for å effektivisere tidkrevende arbeidsoppgaver og rutineoppgaver

Løsninger

  • Standardiserte arbeidsforløp ble implementert i hele designteamet
  • Metodehåndbok
  • Produktkonfigurator

Fordeler

  • Økt effektivitet med enhetlige arbeidsforløp
  • Frigjøring av tid, som i stedet kan brukes på produktutvikling
  • Enklere å jobbe i hverandres tegninger og modeller, og å gjenbruke tegninger
  • Produktkonfiguratoren effektiviserer designprosessen enormt og frigjør tid for bedriftens produktutviklere

BLI KONTAKTET AV OSS

Ved å fylle ut dette skjemaet, vil en av våre kolleger kontakte deg så snart som mulig.

Relaterte kundereferanser